Barn kan bli dödligt sjuka av blåbetong

Forskarrapport: De kan få leukemi

Hundratusen barn i Sverige bor i hus byggda av blåbetong.

Det ökar risken för dem att drabbas av leukemi.

Ett av dem dör i sjukdomen varje år på grund av sitt boende, antyder en ny studie.

Den radioaktiva betongen ger ifrån sig gammastrålning.

Studien är ett samarbete mellan Statens strålskyddsinstitut (SSI) och läkare vid universitetssjukhusen i Örebro och Linköping.

300 barn som blivit sjuka i leukemi sedan början av 1980-talet har jämförts med 1 500 friska barn. Sedan har man tittat på var de har bott.

- Resultatet visar på 40 procents ökad risk för leukemi om man bor i ett blåbetonghus, som vi menar kan hänföras till den förhöjda gammastrålningen, säger Lennart Hardell, överläkare på Örebro universitetssjukhus, till Sveriges television.

Ger ifrån sig strålning

Blåbetong är en blandning av alunskiffer och kalksten. Det är en lättare porös betong med blågrå färg.

Den ger ifrån sig både gammastrålning och radon.

Tidigare studier har visat att radon ger lungcancer, men radonet går att skydda sig ifrån genom sanering. Gammastrålningen går däremot inte att skärma av.

- Det här ger ytterligare en bekräftelse på att husen i blåbetong ska man helst bli av med från marknaden. Ska vi riva hyresfastigheter som man gör på sina håll ska man i första hand välja de här husen, säger Lennart Hardell.

I Sverige finns 400 000 bostäder med blåbetong. De utgör en tiondel av landets bostadsbestånd. Cirka 800 000 människor bor i husen.

Användes i miljonprogrammet

Det handlar både om villor, småhus och höghus. Materialet har använts i en stor del av miljonprogrammet.

Blåbetongen användes vid byggen mellan 1929 och 1978. De flesta husen finns i Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping, Borås och Mälardalen.

"För liten risk för att riva hus"

Gustav Åkerblom är geolog på SSI och tog initiativ till studien som startade för cirka tio år sedan. Han pekar på att resultatet inte är statistiskt säkerställt och tycker inte det finns någon anledning till oro.

-Risken är för liten för att man ska riva husen, säger Gustav Åkerblom.

Bor du i ett hus av blåbetong? Så vet du:

Malin S Ånell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN