Väldigt få klarar sin försörjning

NYHETER

Stig Kattilakoski, ansvarig för utvecklingen av flyktingars introduktion vid Integrationsverket. Hur har integrationen av flyktingar misslyckats?

– Väldigt låg andel klarar sin egen försörjning efter flera år. Det har varierat mellan nio och sjutton procent.

– Det är en tragedi att inte kunna försörja sig och sin familj. Det är ett resursslöseri att inte utnyttja dessa människors kapacitet och kunskaper.

Fel i systemet

Vad är felet?

– Det finns kardinalfel i systemet. Den viktigaste orsaken är att asylprocessen tar alldeles för lång tid. Människor tvingas vänta i oändlighet och sätts sysslolösa på bidrag.

– En annan orsak är att Sverige har haft överutbud av arbetskraft. Då blir det svårare för den här gruppen. Andra orsaker finns i attityder, fördomar och diskriminering.

Efter många år i Sverige är väldigt få självförsörjande, varför?

– Väntan gör att man dras in i en bidragssituation under lång tid. Börjar man sedan jobba och tjäna egna pengar dras bidragen. Varför jobba när man tjänar mindre på det?

Korta väntetiderna

Hur kan det förändras?

– Väntetiderna måste kortas. Människor ska ges normala möjligheter att försörja sig. Lagen måste ändras så att det blir tillåtet att skaffa sig jobb och behålla bidragen under en övergångsperiod så att man tjänar på att jobba. Sedan kan de trappas ner.

Gärna mer samarbete

I USA integrerar tio frivilligorganisationer nyanlända flyktingar. Har vi något att lära?

– Absolut. Eldsjälar som ställer upp som kontaktnät till samhället och arbetsmarknaden är bra för integreringen. Vi skulle gärna se mer, men det är svårt i ett land där allt är profesionaliserat. Frivilligorganisationerna arbetar mellan åtta och fem och är inte i tjänst när de behövs.

Så många flyktingar sökte sig till Europa

Antal asylsökande år 2001 till de största mottagarländerna i Europa (första siffran totala antalet asylsökande, andra siffran antalet asylsökande i procent av mottagarlandets invånarantal).

Maria Trägårdh, Bo Lidén