Nätläsarnas frågor till Alf Svensson

NYHETER

Alf Svensson säger: Välkomna att prata med mig. Jättekul att ni vill göra det trots att det är högsommarväder och att solen skiner i vårt vackra Sverige.

madde säger: Varför lägger du så mycket krut på att slå en spricka mellan kd och fp/c i familjepolitiken, när partierna i grunden är ense om att barn ska vara mer hos sina föräldrar och mindre på överfulla dagis?

Alf Svensson säger: Jag har inte lagt en enda fingerborg krut på att slå in en spricka.

Kd har hållit fast vid sin familjepolitik så länge jag har varit ledare. Sanningen är den att centerpartiet har närmat sig folkpartiet och socialdemokraterna i familjepolitken. Någon annan analys är omöjlig att göra om man vill syssla med fakta.

Kenth H säger: Hur reagerar du på fifflandet som har uppdagats i USA? Har de svenska företagen en bättre moral?

Alf Svensson säger: Det vill man ju verkligen hoppas. Sverige har haft kartellbildningar och svenska vägverket har ju spelat en roll i asfaltkartellen och vi är naiva om vi tror att det enbart fifflas på andra sidan Atlanten. Och lika naiva är vi om vi enbart tror att det är inom företagen som det finns fiffel.

Fredrik säger: Varför tror ni att ni ska vinna valet?

Alf Svensson säger: Därför att vi har en så bra politik och därför att vi fyra borgerliga partier är överens i viktiga frågor.

Anna säger: Såg du dom två kyssande tjejerna igår?

Och om.... Hur reagerade du?

Alf Svensson säger: Jag såg dem men jag kände mig inte provocerad. Men jag begriper ju att deras högsta önskan var att jag skulle bli provocerad. Folk får kyssas hur mycket de vill - med vem de vill - för min del.

Kurden21 säger: Är det sant att du har boxat?

Alf Svensson säger: Ja, men synnerligen amamtörmässigt som pojke. Jag har haft boxhandskar på mig.

hexen säger: Hej Alf Svensson!

Vad tycker du att vi ska göra åt brottsligheten som allt fler drabbas av? Vad råder du oss till som mår psykiskt dåligt av de brott vi blivit drabbade av?

Alf Svensson säger: Det behövs fler poliser - fler närpoliser. Men vi måste också lära oss från barnsben att respektera varandra och lösa konflikter utan våld.

Anders säger: Varför är er homo-politik så förlegad? Vi lever inte på sten-åldern.

Alf Svensson säger: Nej, jag är helt överens med Anders om att vi inte lever på stenåldern.

Men jag förstår inte vad du menar att vår homo-politik är förlegad. Vi har ingen homo-politik och vi har ingen hetero-politik heller. Vi har däremot åsikten att ett barn behöver både en mamma och en pappa.

Kent Aurn säger: Vad vill du göra för att öka tryggheten för egenföretagare? Misslyckas man i sitt företagande väntar oftast ekonomisk katastrof...

Alf Svensson säger: De bestämmelser som för närvarande gäller för egenföretagare måste ändras rejält. Bland annat så att egenföretagaren får del av det sociala trygghetssystemet - vare sig hon eller han tar ut en hög lön ur företaget eller ej.

Jens säger: Vad gör ditt parti för oss handikappade??

Alf Svensson säger: Vi borde säkert göra mycket mer. Handikapp kan ju skilja sig åt mycket. För exempelvis döva är det viktigt att fler TV-program blir textade, för rörelsehindrade är dte vitkigt att fler lokaler och allmänna kommunikationsmedel blir tillgängliga.

Kort sagt: Vi måste se till så att ett handikapp inte skiljer bort människor ifrån det alldagliga sociala livet. För det arbetar vi.

Mimmi säger: Mycket prat om familjer med mamma & pappa med små barn. Det finns ensamstående föräldrar också. Vad har ni tänkt att göra för dem? Bidragsförskottet har ej ökat på 10 år.

Alf Svensson säger: Jag talar alltid om föräldern eller föräldrarna. Jag vet att många ensamstående - i regel mammor - gör väldiga instatser. Bland annat kommer barnomsorgskontot - som vi föreslår - förbättra situationen för ensamstående mammor.

pekka säger: Om du fick bestämma, hur skulle du ändra på religionsundervisningen i skolan? Och vilka religioner skulle tyngden läggas på i vårt mångkulturella samhälle?

Alf Svensson säger: Skolan ska undervisa och informera om alla de stora religionerna.

Men man kan aldrig komma ifrån att det är kristendomen som mest påverkat vår kultur och vår lagstiftning. Det går knappast att läsa en enda svensk roman eller dikt om man inte kan en del från kristendomen.

Kären Hillän! säger: Är du och Göran Persson konkurrenter eller bra polare?

Alf Svensson säger: Vi är både konkurrenter och bra polare. Man kan ha olika åsikter men ändå respektera varandra och vara vänner.

erica säger: Kan du tänka dig ett regeringssamarbete med de övriga borgeliga partierna, där Bo Lundgren styr?

Alf Svensson säger: Det kan jag tänka mig. Men ministerposterna ska avgöras först sedan väljarna röstat.

Robert säger: Hej Alf. Studenterna har väldigt dåligt ställt ekonomiskt idag. Vad vill ditt parti göra för att förbättra för oss?

Alf Svensson säger: Vi har lagt förslag om högre bidrag till studenterna och en mindre del som lån - och dessutom inget tak för hur mycket studenter får arbeta utan att förlora bidraget.

jag säger: Hur ska skattesänkningar finansieras? Barnfamiljer och de som har det sämst har inte att gå till sjukvården som det är i dag - hur blir det då om man sänker skatterna?

Alf Svensson säger: Det är ju så att ska man sänka skatterna, vilket socialdemokrater gör och vilket borgerliga partier föreslår, så måste man naturligtvis betala detta.

Men det duger inte att tro att vi kan finansiera framtidens sjukvård enbart med de skatter som vi för närvarande får in. Vi måste få en snabbare ekonomisk tillväxt och fler jobb. Då får kommunerna och staten mer pengar som kan satsas på sjukvård.

Otto säger: Vad gör du på semestern ?

Alf Svensson säger: Min familj och jag bor nere i Smygehamn. Där badar, fiskar och läser jag åtskilliga artiklar och böcker.

Jessica säger: Varför anser du att det är så viktigt för ett barn att växa upp med en mamma och en pappa och inte två mammor eller två pappor?

Alf Svensson säger: Därför att varje barn har en mamma och en pappa. Ännu har inget barn fötts som inte har en mamma och en pappa. Och jag tycker att varje barn har rätt till sin mamma och sin pappa.

Southside Pimpz säger: Hur vill ni påverka bostadssituationen i Sverige? Det är i princip omöjligt att få en lägenhet inom rimlig tid.

Alf Svensson säger: Ja, i Stockholm och andra tillväxtregioner är det så.

Vi vill ta bort villaskatten, vi vill minska beskattandet av boendet. Idag beskattar vi boendet på samma sätt som vi beskattar sprit och tobak. Det är inte klokt.

Morra säger: Tycker du att vi har råd med den mängd invandrare vi har?

Alf Svensson säger: Ja, det har vi. Jag känner många invandrare som betyder väldigt mycket för att vi ska få ha det bra. Många läkare, många sjuksköterskor, många ingenjörer och många med serviceyrken är invandrare. Det är fel att se på invandrare som en kostnad. Vi ske se dem som en tillgång. Det finns invandrare som beter sig kriminellt och förfärligt - men det finns det också svenskar som varit här länge som gör.

Richard säger: Tror du inte ni skulle vinna röster på att var neutrala i homofrågan?

Alf Svensson säger: Jag tror det är viktigt att våga stå för det man anser varar rätt och riktigt. Och i homo-frågan är det vår uppfattning att ett barn som adopteras upplever adoptionen som en påfrestning. Och att påfrestningen riskerar att bli ändå större om inte det adopterade barnet får både en mamma och en pappa. Det tycker för övrigt Socialstyerlsen, Rädda Barnen, BO, BRIS etc också.

Flodis säger: Ska man lägga ner mer pengar på försvaret?

Alf Svensson säger: Försvaret har vi inte från vårt håll för närvarande plussat på med mer pengar.

Kristina säger: Angående "Jämställdhetsbonus": Ni säger att man ska få välja själv - men det får man ju fortfarande. Det är ju bara till att uppmuntra. Skulle ni inte tycka att det vore bra om pappor började ta lika del av barnledighet eller tycker ni att kvinnorna ska slava för jämnan?

Alf Svensson säger: Jag gillar inte att man använder order "slava" när det gäller vård och omsorg åt det finaste som finns - barn. Men naturligtvis ska papporna ta ett större ansvar för barnen. Men det ska man begripa utan att vi politiker ska styra och ställa.

Tack ska ni ha allesammans för att ni ville chatta. Glöm nu inte att njuta av den svenska sommaren. Ha en riktigt skön fortsättning på juli månad. Hej då.

Moderator säger: Tack Alf Svensson och alla som chattat