SAS-plan 100 meter från krock

NYHETER

Ett misstag var nära att orsaka en enorm flygkatastrof.

Ett SAS-plan med 131 passagerare var sekunder från att krocka med ett militärt Boeing-plan i norskt luftrum.

Incidenten övervakades av en ensam flygledaraspirant, visar den norska haveriutredningen.

En färsk flygledaraspirant skötte ensam flygledningen över Norges största flygplats Gardemoen. Det höll på att sluta i katastrof i juni förra året.

Aspiranten hade missat viktiga detaljer i färdplanen för ett amerikanskt övervakningsplan som var på avtalat inspektionsuppdrag i norskt luftterritorium. Samtidigt som aspiranten gav klartecken åt ett SAS-plan med 131 passagerare ombord att lyfta befann sig Boeing-planet i samma luftrum.

Missförstånd

- Det är en jättemiss. En aspirant får under inga omständigheter ensam sköta flygledningen, säger Per Harald Pedersen, avdelningschef för Luftfartsverket i Öst-Norge.

Informationen från det amerikanska militärplanet hade faxats i god tid till flygledningen. Enligt haverirapporten ska ett missförstånd ha skett vid överlämningen av ansvaret för flygledningen. Den avgående flygledaren, som även han var aspirant, informerade om det militära övervakningsflyget.

Larmet gick

När SAS-planet stigit upp till drygt 3 000 meters höjd gick kollisionslarmet i gång. Strax därpå såg piloterna med egna ögon hur det svarta Boeing-planet passerade bara hundratalet meter ifrån dem.

Enligt rapporten trodde aspiranten att en annan flygledarsektor hade ansvaret för det amerikanska övervakningsplanet.

Andreas Bjunér