Förbjudna hormoner i griskött

NYHETER

Kan orsaka sterilitet hos människor

Ett hormon som kan orsaka sterilitet hos människor har använts för grisuppfödning i Nederländerna.

Landet är en av världens största grisexportörer och flera EU-länder har köpt det hormonbehandlade köttet.

Enligt EU-kommissionen har grisar som fått det förbjudna djurfodret exporterats till Tyskland, Spanien, Belgien och Italien. Flera länder kan dock vara berörda.

- Sådana här saker har en tendens att bli större och större efterhand, säger kommissionens taleskvinna Beate Gminder.

Livsmedelsskandalen avslöjades redan i slutet av juni, då det upptäcktes att tre uppfödare i Nederländerna hade gett sina grisar foder som innehåller hormonet MPA. EU:s veterinärkommitté uppgav på fredagen att antalet uppfödare nu vuxit till 42.

Enligt det informationssystem som EU upprättat som en följd av tidigare livsmedelsskandaler ska inget av det berörda grisköttet ha sålts till Sverige.

MPA är ett tillväxthormon som används i p-piller för människor. Det kan också göra att djur växer snabbare, vilket är av ekonomisk betydelse för uppfödare. I EU tillåts dock inte MPA i foder.

Oklar hälsorisk

Någon omedelbar risk för människors hälsa uppges inte finnas. Den mängd MPA som mätts upp i grisköttet motsvarar en trettiondel av vad som är acceptabelt i den dagliga kosten.

- Men det är illegalt ha hormonerna i foder, säger Leif Dennerberg, chefsveterinär på Jordbruksverket.

- Jag förutsätter att detta blir en polissak.

Hormonet misstänks ha kommit från två företag i Belgien respektive Nederländerna som sålt ingredienser till fodret som blandas på gårdarna.

De senaste åren har flera skandaler med förbjudna ämnen i foder avslöjats i de två länderna, men även i Tyskland. För tre år sedan lamslogs den belgiska produktionen av kyckling- och griskött, sedan det visat sig att det cancerframkallande ämnet dioxin fanns i foder.

Varningssystem i EU

EU-länderna har infört gemensam lagstiftning för att skydda livsmedel från hälsofarliga ämnen. Ett varningssystem har också upprättats, som gör att leveranser av förbjudet foder eller kött snabbt kan spåras i EU.

Det systemet fungerar bra, enligt Leif Dennerberg. Han påpekar dock att kontrollen av att lagar följs inte är lika strikt som i Sverige.

Sverige importerar varje år drygt 50 000 ton griskött, varav den överlägset största delen kommer från Danmark. Tyskland stod förra året för omkring 6 000 ton medan det holländska och belgiska grisköttet bara utgjorde någon enstaka procent av importen.

Det finns ingen lag om obligatorisk ursprungsmärkning av griskött av samma modell som hösten 2000 infördes för nötkött i EU.

TT