Bush: Saddam Hussein kommer att stoppas

NYHETER

USA vill ha en ny resolution i säkerhetsrådet

- Saddam Hussein kommer att stoppas, sa president Bush i ett tv-sänt tal från Vita huset på torsdagskvällen.

Han manar nu säkerhetsrådet att visa handlingskraft och vill ha en ny resolution som visar att det inte viker undan från sina tidigare krav.

- 8 november krävde säkerhetsrådet att Irak omedelbart skulle avrusta. Då talade säkerhetsrådet med styrka och bestämdhet. Nu är det upp till säkerhetsrådet att visa att det står för de orden, sa han.

Bush betonade vikten av att inte backa undan när en diktator hånar och sätter sig emot säkerhetsrådets krav.

- Saddam Hussein fick en sista chans, och han har inte tagit den, sa Bush.

"Hussein gav rätt att använda kemiska vapen"

President Bush upprepade på torsdagen många av de anklagelser mot Irak som Powell lade fram i sitt anförande.

- Irakregimen har uppenbarligen brutit mot säkerhetsrådets resolutioner och fortsätter i denna stund att bryta mot dem.

Presidenten poängterade att USA och dess allierade har kraften och viljan att avväpna Irak.

Bush anklagade i sitt tal Saddam Hussein för att ha givit befälhavare rätt att använda kemiska vapen.

Hoppfull Blair

I London sade den brittiske premiärministern Tony Blair att han är viss om att kunna samla också Frankrike, Ryssland och andra krigsskeptiker bakom ett militärt tillslag mot Irak om det kan bevisas att landet har brutit sina nedrustningslöften.

Regeringarna i Washington och London har förbehållit sig rätten att angripa Irak utan en andra FN-resolution i händelse av att någon av de fem stormakter i säkerhetsrådet som har vetorätt också beslutar att använda sig av den.

– Jag tror inte att det kommer att hända, sade Blair i BBC:s tv-program Newsnight.

– Jag tror inte att vi kommer att hamna i en vetosituation.

Enligt Blair är Frankrike, Ryssland och Kina helt ense med USA och Storbritannien om att Irak måste avväpnas:

– Den enda skillnaden mellan oss är faktiskt frågan om när man anser att inspektörerna inte längre kan klara detta.

Varnar för terrorattacker

USA varnade på torsdagen amerikaner runt om i världen för att risken för terrorattacker har ökat. I den nya varningen underströks risken för terrordåd med biologiska eller kemiska vapen.

Amerikanska medborgare uppmanades att undvika demonstrationer utomlands och att vara beredda på snabb evakuering, en uppmaning som första gången gjordes i slutet av januari.

Amerikanska utrikesdepartementet, som utfärdade terrorvarningen, nämnde inte någon specifik ny information om tänkbara hot. Den senaste världsomfattande terrorvarningen utfärdades i november förra året.

Lotta Holmström, TT