Militär insats får bara vara en sista utväg

NYHETER

Anna Lindh: FN:s vapeninspektörer måste få den tid de behöver

STOCKHOLM

Kampen mot terrorismen måste gå hand i hand med värnandet av mänskliga rättigheter.

Detta budskap genomsyrade regeringsdeklarationen som utrikesminister Anna Lindh föredrog vid riksdagens utrikesdebatt på onsdagen.

– Vår säkerhet förutsätter att Iraks massförstörelsevapen förstörs, sade Lindh. Det är en skam att vår civilisations vagga behärskas av Saddam Hussein. Listan på hans svek är lång.

Lindh påpekade att Hans Blix i sin rapport visat att 6 500 bomber med kemiska stridsspetsar saknas i Iraks redovisning, liksom stora mängder mjältbrandsbakterier.

Och hon slog fast:

– FN:s vapeninspektörer måste få den tid de behöver. Saddam Hussein kommer aldrig att nedrusta med mindre än att han utsätts för maximal press, men en militär insats kan bara få vara en sista utväg när alla andra medel uttömts. Vår säkerhet förutsätter en världsordning baserad på folkrätten. Det kan därför bara vara FN:s säkerhetsråd som fattar beslut om våldsanvändning.

Utrikesministern anknöt också till Sveriges militära alliansfrihet ''som genom olika skeden tjänat oss väl i snart 200 år''. Samtidigt framhöll hon att säkerheten i vårt närområde och i Europa byggs i allt närmare samverkan mellan EU, Nato och Ryssland.

Många hot mot säkerheten

Anna Lindh räknade upp flera hot mot säkerheten i världen. Det största är krigsrisken i Irak.

Massförstörelsevapnen i Irak förklarades främst vara ett hot mot regionen men ''riskerna med ett krig i Irak är också våra risker''.

Uppräkningen av hot fortsatte med utvecklingen i Nordkorea, konflikten mellan Indien och Pakistan samt våldsspiralen mellan israeler och palestinier.

Två gånger anknöt deklarationen till Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever som vittnesbörd om människosmuggling och sexslaveri. Filmen kan öka medvetenheten om detta, och regeringen har givit Svenska institutet i uppdrag att samarbeta med Moodysson.

Konflikten i Tjetjenien togs upp och Lindh framhöll att Ryssland har rätt att bekämpa terrorismen. Men kampen måste föras i enlighet med internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Militär aktion sista utvägen

Moderatledaren Bo Lundgren sa att en militär aktion i Irak är sista utvägen. Men om det är priset för en säkrare värld kan det bli nödvändigt.

En fredlig lösning i Irak kräver fasthet och enighet, slog han fast.

EU:s oförmåga att samla sig kring en enhetlig linje i tider av kris är ett misslyckande och försvårar det.

– Tysklands agerande och avsikt att inte följa ett beslut om intervention underminerar trovärdigheten för FN i relation till Irak och för den europeiska unionens förmåga. Det är priset för en inrikespolitisk profilering för att vinna det tyska kanslersvalet.

Folkpartiets Carl B Hamilton krävde att regeringen ska försöka agera medlare i EU och ta initiativ för att få in Tyskland på rätt spår igen i Irak-frågan och för att ena EU-länderna.

– Nu är det dags att visa om det socialdemokratiska talet om medlarroll är mer än löst prat, sade Hamilton och tyckte att regeringen hittills varit alltför tyst vad gäller Tysklands ''anti-FN-agerande.''

Hamilton efterlyste också besked från Anna Lindh på frågan om Sverige tänker svara ja på den förfrågan man fått från USA om bistånd med kompetens och insatser i skyddet mot biologiska och kemiska vapen, i en FN-koalition i Irak.

TT