Döda USA-soldater kremeras vid kemisk krigföring

NYHETER

NEW YORK

De stupade soldaternas mammor kanske inte kommer att få hem sina söner från Irak i en kista insvept i den amerikanska flaggan.

I stället ska förgiftade soldater brännas.

Foto: USA- trupper övar nära gränsen till Irak.

Det är USA:s försvarshögkvarter Pentagon som föreslår att man ändrar en lång tradition av att göra alla tänkbara ansträngningar för att varje död soldat ska skeppas hem i en flagginsvept kista.

Bränns omedelbart

Om soldaterna dödas vid en kemisk eller biologisk attack ska de i stället kremeras omedelbart på fältet.

Det är ännu inte klart om militären ska sköta ett krematorium i Mellanöstern eller hur askan ska sorteras och skickas hem till familjerna.

Pentagon måste också ta hänsyn till kulturella och religiösa invändningar, uppger CNN.

Sista utväg

Anledningen till det nya policyförslaget är utsikterna för massdöd, speciellt från smittkopps- och mjältbrandsvirus, som USA hävdar att Irak besitter.

- Om förslaget antas på högsta nivå får kremeringen endast användas som en sista utväg om vanliga dekontamineringsprocedurer är uttömda, säger Pentagontalesmän till CNN.

Kremering har aldrig tidigare varit godkänt i USA:s försvarsmakt för att handskas med mänskliga kvarlevor från eventuella slagfält.

Det slutgiltiga beslutet i denna fråga tas inom några veckor.

Fredrik Virtanen