Döms rattfyllon för snällt, ministern?

NYHETER

Fyra frågar till Thomas Bodström

Justitieminister Thomas Bodström.

Är samhällstjänst ett skäligt straff för någon som kört ihjäl två personer?

- Jag kan inte kommentera enskilda domar. Då begår jag ett konstitutionellt fel.

Döms unga rattfyllerister för snällt i dag?

- Straffskärpningen gäller alla, även unga människor.

Är straffen för rattfyllerister tillräckligt stränga?

- Vi har nyligen höjt straffen. Rattfylleri ligger så nära man kan komma ett uppsåtligt brott. Men än är det för tidigt att säga hur denna straffskärpning slagit igenom i praxis.

Hur ska rattfyllerister stoppas?

- Det är viktigt att inte stirra sig blind på en enskild åtgärd. Rattfylleri är ett återfallsbrott. Vi måste förbättra möjligheten att beslagta bilarna, även när de är skrivna på en annan person. Det behövs också fler poliser som känner till vilka rattfylleristerna är. Alkolås och snabbare handläggning är också viktigt. Polisen ska ha större möjlighet att hämta personer till förhör.

Aftonbladet fredag

Lagen tillåter hårdare domar

Christian Diesen, professor i processrätt, Stockholms universitet:

RÅ har gjort fel

Hans Klette, professor emeritus i straffrätt vid Lunds universitet och förbundsordförande för Brottsofferjourernas riksförbund:

Nneka Amu