Läs chattet med Kickis Åhré Älgamo

NYHETER

Varför heter det "hedersmord"? Hur vanligt är det? Vart kan man vända sig om man känner sig hotad?

Frågorna var många när Kickis Åhré Älgamo, rikskriminalens expert på hedersmord, chattade med Aftonbladets läsare.

Läs hela chattet här.

Kickis Åhre Älgamo säger: Hej och välkomna!

Hanna säger: vad är hedersmord och varför sker dessa?

Kickis Åhre Älgamo säger: Släkten anser att en kvinna har gjort något de anser skadar deras heder. De anser att familjens rykte har skadats. På grund av att de anser att flickorna har varit tillsammans med icke godkända kompisar. Exempel: En tjej kan ha en väninna som inte den aktuella familjen tycker om eftersom hon anses vara dålig och lössläppt.

Lowlife säger: Hur uppstog egentligen begreppet "hedersmord". Varför anses det att man upprättar någon heder genom att mörda?

Kickis Åhre Älgamo säger: Det ligger långt tillbaka i tiden. Djupt rotat i kulturer från Mellanöstern och arabvärlden. Man tar bort den förruttnade delen av frukten och då anses släkten ren igen.

ZuTeR säger: Hur blir man expert på hedersmord? Låter intressant och skrämmande.. Har vi så mycket hedersmord i Sverige att vi måste ha experter?

Kickis Åhre Älgamo säger: Man måste ha poliser med specialkompetens. Expert titeln har omgivningen givit mig, inte jag själv. Jag är insatt i de kulturen, allt från matlagning, klädstil, dans och även de negativa sidorna.

hey säger: ENLIGT MIN MENING ÄR DET SVENSKA SAMHÄLLET LIKA SKYLDIGT SOM MÖRDARNA - ANHÖRIGA TILL DESSA FLICKOR, SPECIELLT SOCIALA MYNDIGHETER

Kickis Åhre Älgamo säger: Det yttersta ansvaret ligger alltid hos mördaren. Man kan aldrig belasta samhället för en individs handling.

skutt säger: Används det enbart hedersmord mot kvinnor?

Kickis Åhre Älgamo säger: En man kan så vitt jag vet bli utsatt för hedersmord men då är det inte förknippat med sexualiteten utan med andra saker. Då är heder förknippad med anseende och rykte i stället för med sexualitet.

Hannah säger: Hur vanligt är detta i Sverige? Är straffet samma som för överlagt mord?

Kickis Åhre Älgamo säger: Svårt att svara statistiskt. Ett hedersmord straffas med samma straff som ett vanligt mord. Ett mord är alltid ett mord. Att man benämner det som hedersmord handlar mer om motivbilden. Bakomliggare orsaker som utlöst mordet.

Åsa Olsson säger: Jag förstår inte att hedersmord överhuvudtaget får existera i ett land som Sverige. Vad kan myndigheter göra för att stoppa det?

Kickis Åhre Älgamo säger: Skolan, sociala myndigheter och polis måste bli bättre på att se tecken och förstå deras typ av tänkande. Det är en del av min uppgift att informera och utbilda polisen. Att se dessa tecken och förstå deras tankesätt.

Liz säger: Om man känner sig hotad,att något ligger i luften,var kan man vända sig anonymt?

Kickis Åhre Älgamo säger: Det går att vända sig till mig anonymt, eller någon annan man har förtroende för för att få råd. En lärare, skolassistent, kurator, psykologer. De har tystnadsplikt.

Dana säger: varför tar inte myndighetrna emot hjälp av t.ex utbildade jurister från andra länder i Sverige, dem har säker mera kunskaper angående hedersmord änn vad polisen har!! Det finns många som vill hjälpa, jag är en av dem.

Kickis Åhre Älgamo säger: Du får gärna kontakta mig!

X säger: Hur går en mordutredning till? Vilka tecken pekar på hedersmord i första hand?

Kickis Åhre Älgamo säger: Det handlar om vad som framkommer under ett förhör. När förhören visar att det bakomliggande motivet är att tvätta bort skammen från familjen misstänker man att det handlar om ett hedersmord.

Helios säger: Om man är tillsammans med en kurdisk flicka, i hemlighet, så kanske man bör vara lite rädd? Både för hennes liv och sitt eget.

Kickis Åhre Älgamo säger: Kontrollera om kusingifte förekommer i släkten. Då går det ofta i led och flickan kanske inte får bestämma vem hon ska gifta sig med, utan släkten bestämmer. Det behöver inte vara så, men det kan vara så.

Humlan säger: Vilken skydd kan samhället ge till unga kvinnor som är hotade, så de slipper bli mördade?

Kickis Åhre Älgamo säger: Det finns möjlighet att skydda. Det gäller att hamna rätt - att komma till sociala myndigheter och poliser som förstår den här problematiken och kan driva frågan. Det finns exempelvis skyddat boende och man kan få fingerade personuppgifter.

Sara Mohammad säger: hej kiki,hedersmord är toppen på isberget,men tror du att pålisen har tillreklig kunskap att veta vad händer i själva isberet?

Kickis Åhre Älgamo säger: Hej! Det är svårt att bryta in innanför en familj. Det finns möjlighet att jobba med informatörer. Hur polisen arbetar i de fallen vill jag inte gå vidare in på. Isberget är kompakt och svårt att bryta igenom.

Helios säger: Hur reagerade du när du hörde att detta hänt ännu en gång?

Kickis Åhre Älgamo säger: Om du syftar

på fallet i Märsta kan jag inte säga något eftersom ingen är dömd ännu. Faller det sig så som misstankarna ser ut i dag så är jag djupt ledsen.

sara säger: hej jag undrar varför hedersmord förknippias med religionen Islam. Jag tycker att det är inte rättvist att Islam ska behövas utsättas för något såndant eftersom det står klart och tydligt i Koranen att mord är förbjudet.

Kickis Åhre Älgamo säger: En gång för alla: Det är inte bara inom islam som hedersmord förekommer. Det är en kulturell handling som inte har något med religionstillhörighet att göra.

Lasse säger: är andra länder i Västeuropa lika drabbade som Sverige?

Kickis Åhre Älgamo säger: Just nu pågår det en utredning i Danmark med en 14-årig tjej som har blivit mördad på grund av hedern. Norge har samma problematik. Jag känner inte riktigt till hur det ser ut i övriga Europa.

Joy säger: Hej! hur kommer det sig att hedersmord kommer fram i "ljuset " nu. Det har ju alltid funnits här i sverige under en lång tid.

Kickis Åhre Älgamo säger: Problematiken är så grym så när det gäller den här typen av budskap så måste mottagaren vara mogen för budskapet. Tidigare gick debatten om barnporr och incest. Samhället mognar i olika faser och tar upp de här avskyvärda brotten.

Gary säger: Har ni aktiv information på skolor som förebyggande syfte eller är det en het potatis pga diskriminering

Kickis Åhre Älgamo säger: Såvitt jag känner till så för polisen inte den här diskussionen i skolan. Om andra organisationer gör det känner jag inte till. Men det är där vi måste börja. Alla måste dra sitt strå till stacken och ta upp diskussionen redan på skolstadiet. Till och med på dagis bör man prata om hur man respekterar varandra som individer.

elsa säger: Varför inte livstids utvisning efter avtjänat straff?

Kickis Åhre Älgamo säger: Vi har inte utvisningsavtal till alla länder. Och svenska medborgare går inte att utvisa.

ZuTeR säger: Går det inte att arbeta förebyggande mot sådana här brott?

Kickis Åhre Älgamo säger: Ja, men det är en prioritering och kostnadsfråga. I dag prioriterar man inte brottsförebyggande jobb i den här frågan. Svensk polis försöker just nu hålla näsan ovanför vattenytan.

Karin säger: Ni talar hela tiden de som kommer från familjer som har bara invandrar bakgrund. Nu börjar de ungdomar som är frukten av parförhållanden där föräldrarna har olika bakgrund. Vilken beredskap har man att möta de problem som kommer för dessa ungdomar?

Kickis Åhre Älgamo säger: Rent polisiärt sett har vi dålig kunskap om familjer där flera kulturer blandas.

Marfan säger: Borde det inte startas en hemsida där man anonymt kan få hjälp om man misstänker att det finns såna här tendenser i familjen? eller ett hjälpnummer. www.hedersmord.nu eller nåt liknande.

Kickis Åhre Älgamo säger: Idén är bra. Det går att vända sig till mig och dra problematiken i stora drag så kanske jag kan visa vidare. Jag har inte möjlighet att dra igång något sådant. Men idén är som sagt väldigt bra. Kontakta gärna mig via e-post!

Humlan säger: Skulle bättre integrering leda till färre hedersmord?

Kickis Åhre Älgamo säger: Det är min uppfattning.

Gaby säger: Alla som inte kommer från Sverige har inte samma kultur och jag är som ung invandrartjej trött på att vi som grupp blir sedda som offer. Jag efterlyser en lite mer nyanserad terminologi!

Kickis Åhre Älgamo säger: Alla är inte offer! De flesta lever och har det bra här i Sverige. Men de som har det dåligt kan ha det väldigt jobbigt. Tack alla ni som har chattat i dag! Debatten fortsätter. Vi måste alla dra vårt strå till stacken för att få ett bättre samhälle att leva i tillsammans.