Närpoliserna skulle skapa trygghet nu sparas de bort

Publicerad:
Uppdaterad:

RYD

På sex år har mer än var tredje närpolisstation i Sverige försvunnit.

Aftonbladet kan i dag avslöja nedmonteringen av närpolisen.

Det brottsförebyggande arbetet bland ungdomar drabbas hårdast.

Alf Andersson är närpolis i Ryd, ett av de samhällen där nedmonteringen av närpoliserna har slagit hårdast. Roy Martinsson, 16 år, håller med om att det är synd: "Det har varit rätt mycket bråk", säger han.
Foto: MIKAEL LJUNGSTRÖM/ SCANDPHOTO
Alf Andersson är närpolis i Ryd, ett av de samhällen där nedmonteringen av närpoliserna har slagit hårdast. Roy Martinsson, 16 år, håller med om att det är synd: "Det har varit rätt mycket bråk", säger han.

Den sista januari i år löpte hyreskontraktet ut för närpolisstationen i Ryd, ett litet samhälle strax utanför Skövde. Här finns över 40 nationaliteter representerade.

Egentligen stängdes stationen redan för två år sedan till följd av personalbristen i länet. Men de två närpoliserna Alf Andersson och Roland Östman stannade kvar ändå.

Nu är deras kamp mot vardagsbrottsligheten definitivt slut.

- Sex års arbete är helt plötsligt inte något värt. Det tar tid att komma in i ett samhälle, det tog två år innan telefonerna började ringa och folk kom till stationen på spontana besök. Det känns frustrerande att allt blivit ogjort över en natt, säger Alf Andersson.Nedmonteringen av närpolisen är mest dramatisk i Västra Götalands län där antalet närpolisområden minskat från 76 till 24 på sex år. Bara förra året försvann tolv stationer.

Aftonbladet har kartlagt det aktuella antalet närpolisområden och jämfört med äldre statistik från Rikspolisstyrelsen.

Sedan 1996 har antalet närpolisområden i hela landet minskat från 485 till 292 genom upprepade sammanslagningar.

Vid mitten av 90-talet gavs andra signaler.

- Närpolisen ska vara basen i polisens verksamhet och utbyggnaden av närpolisverksamheten ska därför fortsätta, sa justitieminister Laila Freivalds i riksdagen 1996.

Byggdes ut 1996 - monterades ner året därpå

Närpolisreformen sjösattes 1993. Lokalt förankrade poliser skulle förebygga vardagsbrott och skapa trygghet genom att känna till sitt område väl och själva vara väl synliga och igenkända.

Utbyggnaden var som intensivast 1995 och 1996. Redan året därpå startade nedmonteringen.

- Konsekvensen av nedläggningarna blir att ungdomar som kommer in kriminalitet får vara anonyma i flera år. När man tidigt lär känna personer som det går lite snett för kan man hålla tummen i ögat på dem, heja på dem på stan för att visa att man känner igen. På så sätt kunde vi hindra en negativ utveckling, säger Alf Andersson i Ryd.

- Genom att folk kom in och pratade om sina problem kunde vi lösa saker utan att behövda göra en anmälan. Nu finns här en viss uppgivenhet. Risken är också att anmälningsbenägenheten minskar när närmsta polisstation ligger så långt bort, fortsätter han.

Vardagsbrotten ges låg prioritet

Grundtanken med närpoliserna var att de skulle fungera som en sorts allpoliser som tar hand om ordningsmaktens alla uppgifter i ett mindre område: akuta utryckningar, utredningar och brottsförebyggande arbete.

Sammanslagningarna gör att närpolisområdena blir allt större och poliserna återgår till att bli mer specialiserade. Vardagsbrotten och samverkan med närsamhället ges låg prioritet.

- Man har tvingats överge grundtanken med närpolisen på grund av att personalen inte räcker till. Resursbristen innebär att man får lägga utryckningsverksamheten på närpoliserna. För att klara det måste man slå samman närpolisstationerna, säger Björn Astborn som samordnar närpolisfrågor på Rikspolisstyrelsen.

Om en månad presenterar Rikspolisstyrelsen sin årsrapport för regeringen.

- I årsredovisningen kommer vi att konstatera att man inte orkar leva upp till målen med närpolisen, säger Björn Astborn.

Att räkna antalet närpoliser är vanskligt. Ständiga omorganiseringar och varierande definitioner ställer till problem.

Hälften av närpolisserna jobbar med annat

Enligt Aftonbladets beräkningar är i dag drygt 7 500 av Sveriges cirka 16 000 poliser närpoliser - på pappret. En rapport från Brottsförebyggande rådet förra året visar att bara hälften av närpoliserna verkligen jobbar som sådana.

En enkätundersökning från Polisförbundet visar att bara var tionde närpolis anser sig jobba med närpolisuppgifter till 100 procent.

I Ryd uttrycker folk ett stort missnöje över att ha förlorat sina närpoliser. Men varken namninsamlingar eller insändarstorm i lokaltidningen har hjälpt.

Richard Asplund, i dag 20, är en av de ungdomar som vuxit upp med närpoliserna Alf och Roland.

- Vi kallade dem "konstaplarna" eftersom de gick runt på stan jämt. Man hejade på dem, när vi åkte moped kom de fram och tjatade lite, men de var alltid trevliga. Det är många ungdomar som pratar om att de blivit lite räddare nu när det inte finns någon närpolis att gå till.

Han får medhåll av Roy Martinsson, 16:

- Jag tycker att det är tråkigt med tanke på allt som hänt här ute det senaste året, det har varit rätt mycket bråk. De borde anställa fler poliser i stället, det är lite småskitigt av samhället att göra så här.

Fakta, närpolisen

Så tycker partierna

Tobias Brandel

Publicerad: