Allt vanligare med outbildad förskolepersonal

avTT

Foto: Pontus Lundahl/TT
Mindre barngrupper, men en ökad andel outbildad personal, visar Skolverkets statistik. Arkivbild.

Barngruppernas storlek fortsätter att minska i förskolan. Men samtidigt är det en växande andel i personalen som helt saknar utbildning för att arbeta med barn. Utbildningsnivån varierar mycket beroende på kommun.

Skolverkets senaste statistik visar att det i fjol fanns 15,3 barn i den genomsnittliga barngruppen, jämfört med 15,9 barn året innan. Det är en historiskt låg nivå – inte sedan början av 90-talet har barngrupperna varit så små.

Förklaringarna är riktmärken och statsbidrag: Skolverket har de senaste tre åren betalat ut drygt 2,3 miljarder kronor för att minska eller hejda en ökning av barngruppernas storlek. Och för två år sedan infördes riktmärken. Dessa säger att småbarnsgrupperna bör bestå av 6–12 barn och grupperna med lite större barn 9–15 barn.

Även personaltätheten har förbättrats något, till 5,1 barn per årsarbetare.

Stora skillnader

Men Skolverkets statistik visar också att andelen förskolepersonal som helt saknar utbildning för uppgiften ökat något. Totalt saknade 30 procent någon form av utbildning för att arbeta med barn, en ökning med 1,5 procentenheter sedan 2016. Nedbrutet på kommunala respektive fristående förskolor var andelen 27 respektive 41 procent.

Som tidigare är skillnaderna mellan kommuner mycket stora. I Sölvesborg saknar endast sju procent utbildning för barn, medan motsvarande andel i Arjeplog är 56 procent.

Ett problem

"Det är fortfarande ett problem att det är brist på utbildad personal. Detta gör att många av förskolorna tvingas anställa personal som saknar utbildning för att arbeta med barn", säger undervisningsråd Magdalena Karlsson i ett pressmeddelande

Ett annat mått för utbildningsnivå är andelen förskollärare. Även där är skillnaderna mycket stora. I Hammarö kommun har 75 procent en förskollärarexamen, medan Ydre endast har 16 procent. Hammarö hade för övrigt den högsta andelen även 2016.