Nyheter

"Sverige ska erkänna Palestina"

Av: 

Karin Östman

Anette Holmqvist

NYHETER

Sverige ska erkänna staten Palestina, säger Stefan Löfven.

Regeringen tänker verka för att konflikten mellan Israel och Palestina ska lösas genom en tvåstatslösning.

Regeringen ska också se över sexbrottslagstiftningen.  Straffet för sexbrottslingar ska höjas.

– Våldtäktslagstiftningen ska skärpas och sexköp i utlandet ska kriminaliseras, säger Stefan Löfven.

Jämställdhetpolitiken ska ges större tyngd i Regeringskansliet. Bland annat ska ett lagförslag om kvotering tas fram om inte minst 40 procent av bolagsstyrelserna består av kvinnor 2016.

Men också löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minskas. Vårdnadsbidraget avskaffas. Heltid ska vara norm. En tredje månad reserveras för vardera förälder.

Vinststopp i välfärden

Privata alternativ i välfärden ska inte kunna göra vinst genom lägre bemanning.

– Vinstjakten ska stoppas.

Ett lagförslag mot försäljningar till underpris tas fram. Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla alla som verkar inom den skattefinansierade välfärden.

Lagen ska ändras så att möjligheterna att sälja eller privatisera universitets- eller regionsjukhus förhindras.

Mer förnybar energi

Statliga Vattenfall ska vara ledande i omställningen till förnybar energi.

Blocköverskridande energisamtal inledas. Regeringens ambition är att lärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi.

Kärnkraften ska bära en större del av sina samhällskostnader.

90-dagars garanti

Regeringen inför  90-dagars garanti för ungdomar.

– Det tar tid att ta tillvara den kraft och kompetens och kreativitet som landets unga bär på. Inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar erbjudas ett jobb, en praktikplats, ett trainee-jobb eller en utbildning.

Fas 3 avskaffas

– Istället ges möjlighet till riktiga jobb som gör nytta för samhällt med riktig lön och bra villkor samt goda utbildningsmöjligheter.

Bostadsmiljard

En bostadsmiljard tillförs till kommunerna för ökat byggande. Miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet och investeringar i strategiska infrastrukturprojekt kommer att prioriteras.

Fri entré på statliga museer

Den ska vara gratis för alla att gå på statliga museer.

– Alla ska ha rätt och möjlighet att utöva kultur, oavsett deras bild av livet.

Regeringen ska arbeta för att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

– Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i, säger Löfven.

"Alla kommuner ska ta ansvar för flyktingar"

Stefan Löfven säger att Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Han poängterar att en bred uppslutning kring asylpolitiken är en styrka för Sverige.

– Alla svenska kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

Integrationsministern försvinner

Stefan Löfven avskaffar integrationsministerposten.

– Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från jobb-, utbildnings- och välfärdspolitik är föråldrad, säger han.

ANNONS

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter