S attackerar Reinfeldt - med nya skolsiffror

avHanna Olsson

Nu ska skolfrågan bli valets hetaste igen - i alla fall om S får bestämma.

I dag ska Mikael Damberg (S) attackera regeringen med nya siffror - och ett vallöfte: 2 miljarder till skolorna med sämst resultat.

– Man har sett att de skolor som är mest jämlika är också de som har högst resultat, säger Stefan Löfven.

I dag kan det avgöras vad som blir valets viktigaste fråga. Partiledarna debatterar i drygt fyra timmar i riksdagen och kommer att ta chansen att prata om sina allra viktigaste frågor såhär tolv veckor före valet.

För Socialdemokraterna är det skolfrågan som gäller.

– Min debatt kommer handla mycket om skolan, hur den ser ut och vad som behöver göras. Det är även en av de frågor som svenska folket tycker är viktigast, säger Mikael Damberg (S), som debatterar istället för Stefan Löfven eftersom Löfven inte sitter i riksdagen.

Lovar minskad ojämlikhet

Men Löfven kommer ändå att försöka sätta sin prägel på debatten. Klockan 08 nu på morgonen presenterar han, Mikael Damberg och Magdalena Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, ett vallöfte: en jämlikhetsreform om ett ökat statligt ansvar för en jämlik skola.

– Skolan är hjärtat i det demokratiska samhälle vi vill skapa där alla barn ska ges samma möjligheter att lyckas senare i livet. Man har sett att de skolor som är mest jämlika är också de som har högst resultat så jämlikhet är, förutom att vara ett mål i sig, en förutsättning för goda resultat, säger Stefan Löfven.

Under nästa mandatperiod vill S anslå 2 miljarder kronor, 500 miljoner kronor årligen, till de runt 200 skolor i Sverige med sämst resultat. Fördelningen kommer skötas av Skolverket.

För att pengarna ska användas mest effektivt kommer man använda sig av den pedagogiska forskningen och anslag ges till skolforskning.

S vill höja resultaten, få en mer jämlik skola och höja attraktiviteten i läraryrket.

– Vi kommer inte prioritera stora skattesänkningar utan satsa på en jämlik skola. Vi kommer inte ge oss innan alla barn har samma möjligheter, säger Löfven.

"Frågan om regeringen förstår"

Magdalena Andersson visar statistik från OECD.

– De elever som skulle behövt extra stöd har inte fått det och ligger nu långt efter OECD-snittet. De här eleverna kommer befinna sig på samma internationella marknad som andra när de växer upp, säger hon och fortsätter:

– Det är inte bara ojämlikheten mellan elever som ökar utan även mellan skolor.

Damberg berättar för Aftonbladet att han i riksdagsdebatten kommer att peka ut klyftorna i skolan som ett stort samhällsproblem. Till sin hjälp har han nya siffror från Riksdagens utredningstjänst.

Siffrorna visar att andelen niondeklassare som går i skolor där minst 20 procent inte har godkänt i grundämnena har ökat. Från 8,5 procent 2006 till 17,0 procent 2013.

– Jag konstaterar att de här åtta åren har vi haft stora växande klyftor i samhället, men också i skolans värld. Det finns ett tydligt samband mellan de skolsystem som presterar bäst i världen och de som ger barn samma möjligheter att lyckas, säger Mikael Damberg.

– Frågan är om regeringen ens förstår problemet. I Ekots lördagsintervju i april sa han att den ökande ojämlikheten inte är ett problem.

– Klyftorna växer inte bara i skolsystemet. OECD pekar på att Sverige är det land där klyftorna växer snabbast. Skolan är inte isolerat från övriga samhället, säger Damberg.

Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, välkomnar S-satsningen:

– Vi har krävt mer styrda resurser till skolorna. De bästa lärarna behövs i skolorna med de största problemen, och det här handlar om att kunna erbjuda bättre lärarlöner och extra stöd till elever med störst problem. 500 miljoner kronor per år är väldigt välkommet, säger hon till Aftonbladet.

Fokus på jobben

Moderaterna och Fredrik Reinfeldt (M) kommer å sin sida att fokusera på jobbfrågan och en del på regeringsfrågan. I måndags svarade han såhär på frågan om vad han ska lyfta i debatten:

–  För andra mandatperioden i rad kan vi redovisa att vi håller vad vi lovar och samtidigt har god ordning i svensk ekonomi. Jag tänker också berätta vad som behöver göras framöver för att få över fem miljoner människor i jobb till 2020.

ARTIKELN HANDLAR OM