Persson i grannfejd – vill kasta ut Kaj

NYHETER

Försöker säga upp hyreskontraktet för att få mer betesmark

1 av 4

STJÄRNHOV. Göran Persson och Anitra Steen har hamnat i en hyrestvist ute på sitt gods i Sörmland.

Paret vill vräka grannen Kaj Possler och hans familj som har hyrt en liten sommarstuga på ägorna i över 30 år.

– Jag blir förbannad över att en före detta stats­minister stått och tittat in i vårt sovrum för att leta fel, säger han.

Den före detta stats­ministern Göran Perssons och Svenska Spels styrelseordförande Anitra Steens gård ligger idylliskt vid sjön Båven i Sörmland.

Men paret är inte riktigt nöjda.

Aftonbladet har tidigare berättat om hur de vill säga upp ett avtal om bostads­arrende med ett par som har haft en liten sommarstuga och ett område på några tusen kvadratmeter inom ägorna sedan 1981.

I en skrivelse till arrendenämnden i Västerås yrkar Persson och Steen på att avtalet med grannarna ska upphöra den första april 2015.

"Synnerligen ovårdad"

Anledningen är att de vill sälja egenproducerat nötkött – och behöver mer betesmark.

Persson och Steen menar att den byggnation – ett fritidshus på drygt 30 kvadratmeter – som finns på arrende­stället inte upp­fyller bostadsarrendelagstiftningen på bostadshus.

De anser också att tomten kring sommarstugan är ”synnerligen ovårdad” och att detta ”förfular arrendestället och omgivningen”.

Paret hävdar även att hyresgästerna har åsidosatt sina förpliktelser och att byggnaden uppförts utan bygglov.

Men nu slår hyresgästen Kaj Possler, 62, tillbaka.

– Vi arrenderar en tomt på cirka 2 300 kvadratmeter, varav cirka 1 000 är möjlig betesmark. Persson och Steen har redan 27 hektar. Så att de skulle behöva mer betesmark är struntprat. De vill bara komma åt tomten som ligger vacker vid en udde. Jag har aldrig sett deras kor stå och tråna efter våra tuvor, säger han.

Kaj Possler går även till motangrepp mot att byggnaden skulle ha uppförts utan bygglov.

– Det är helt felaktigt. Vi har dokument från skattemyndigheten som vid fastighetstaxeringen 1981 noterat byggnadsåret till 1960 och taxeringsvärdet till 26 000. Vi har även betalat fastighetsskatt vid den här tiden och några år framåt. 

Men det som har väckt mest ilska hos Kaj Possler och hans sambo är att Göran Persson och Anitra Steen har besökt deras hus utan att fråga om lov.

Vägrar kommentera

– Om man läser deras skrivelser till arrendenämnden så förstår man att de har varit och tittat på vårt hus. Jag blir förbannad över att en före detta statsminister stått och tittat in i mitt sovrum för att leta efter fel. Vilket skydd har egentligen vi i lagutrymmet som behandlar hemfrid? Visst, de äger tomtmarken, men vi äger trots allt huset, säger han.

Nu hoppas Kaj Possler och hans sambo att de får behålla sin sommarstuga.

– Jag tycker Göran Persson och Anitra Steen använder sig av låga argument för att få bort oss. Det är inte värdigt en före detta socialdemokratisk statsminister. Våra barn har varit här varje sommar under sin uppväxt. Det skulle betyda mycket för oss få vara kvar.

Aftonbladet har sökt Göran Persson och Anitra Steen vid deras hem utan framgång.

Och när Aftonbladet når Steen på telefon under gårdagen vill hon inte uttala sig om hyresbråket.

– Jag vill fortfarande inte kommentera det, säger hon.

Jag har varit i kontakt med Kaj Possler och vill bara ge dig möjlighet…

– Nej, jag har inget intresse av att kommentera det. Hejdå.