AFTONBLADET AVSLÖJAR: Satsning på kvinnojourer

Publicerad 2014-10-22

I morgon presenteras regeringen sin budget som man förhandlat fram med Vänsterpartiet.

Men redan i dag kan Aftonbladet avslöja att den innehåller en satsning på mer resurser till landets kvinnojourer.

– Det här är en reform som vi har drivit, de mest utsatta kvinnorna kommer att få en bättre verksamhet som kan möta dem när de tvingas söka hjälp, säger Ulla Andersson (V).

I morgon presenteras finansminister Magdalena Andersson (S) den nya regeringens första budget. För att få den genom riksdagen har man förhandlat med Vänsterpartiet. Det har bland annat lett till en uppgörelse om vinster i välfärden. Dessutom har V fått igenom krav på pengar till mer personal inom äldreomsorgen, gratis receptbelagd medicin till barn under 18 år och mer resurser till förlossningsvården.

Aftonbladet kan nu avslöja att ett annat krav som V drivit fått gehör hos regeringspartierna. Det handlar om en satsning på mer resurser till landets kvinnojourer. Totalt ska 100 miljoner kronor varje år läggas på reformen, som börjar gälla 1 januari 2015.

– Kvinnojourerna har under lång tig signalerat att de har väldigt svårt att få en långsiktig finansiering. Deras arbete är oerhört avgörande för väldigt många kvinnor som är utsatta för mäns våld, säger V:s ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

Tidigare varit kritiska

Tidigare har kvinnojourer behövt söka projektpengar, något som Vänsterpartiet länge vänt sig emot. Man har dessutom krävt insatser av den tidigare Alliansregeringen.

– Kvinnojourer, som bedriver ett så oerhört centralt och viktigt arbete, ska inte behöva sitta och ansöka om projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet, säger Ulla Andersson.

Precis som när det gäller satsningen om äldreomsorgen, så är reformen som rör kvinnojourerna inte helt klar ännu. Det är ännu oklart hur pengarna ska fördelas mellan jourerna.

– Det får vi återkomma till, men det kommer väl att gå via länsstyrelsen. Men sedan hur det exakt ska formuleras är ett arbete som kvarstår att göra, säger Andersson.

Hon kallar reformen är ett viktigt feministisk steg, men menar att kampen mot kvinnovåldet måste föras på flera plan.

– Mycket arbete kvarstår. Tittar man på forskning kan man se att kommunerna ofta bedriver ett arbete i projektform själva och att man inte utvärderar det tillräckligt bra för att se om insatserna har någon form av effekt. Det behövs mer av förebyggande insatser och framför allt ett krafttag mot att kvinnors liv och hälsa värderas lägre än mäns.

Välkomnas av kvinnojour

Sofia Johansson, vice ordförande på Alla kvinnors hus, välkomnar satsningen.

– Vi är Sveriges största ideella kvinnojour, för oss är detta en viktig satsning. Förra året tackade vi nej till 170 kvinnor och deras barn eftersom vi hade fullt i vårt skyddade boende. I år har vi redan sagt nej till 159 stycken. Om vi får mer pengar kan vi bygga ut vårt skyddade boende, säger hon.

Hon poängterar att även den förra regeringen hade goda ambitioner och höjde stödet rejält till kvinnojourerna.

– Tyvärr fick vi inte del av de pengarna. Det är viktigt att den nya regeringen prioriterar att ge pengarna till kärnverksamheten, att ta emot våldsutsatta kvinnor och deras barn. Det måste gå före satsningar på utbildning och opinionsbildning.  

I september i fjol gick förra regeringen ut med höjda anslag till kvinnojourerna, som då skulle hamna på 23,3 miljoner kronor per år.