Är mer vapen vad Irak behöver?

NYHETER

Svensk vapenexport skulle vara ett grovt avsteg

Är mer vapen verkligen vad Irak behöver?

Om Sverige skulle exportera vapen till landet vore det ett grovt avsteg från de principer som hittills styrt svensk vapenexport.

Sverige har en väldigt tydlig roll i på den internationella arenan. Vi satsar hårt på att hjälpa till vid humanitära katastrofer. När vi bidrar med trupper är det i fredbevarande syfte. Sverige exporterar i stort sett under inga omständigheter vapen till ett konfliktområde där krig pågår.

Det kan tyckas som en form av dubbelmoral eftersom de som vill ha tag på vapen då istället köper från någon annan. Vapen går alltid att fixa för den som har pengar. Även svenska vapen har på olika vägar nått Irak utan att vi sålt dem dit.

Men Sveriges roll som en alliansfri fredsbevarare ska inte underskattas. Det finns få länder som har ett så stort internationellt förtroende i den rollen som Sverige. En roll att vårda.

Det är också en grundinställning som bidragit till att Sverige haft fred i 200 år.

Stränga regler

Svensk vapenexport omgärdas av stränga regler och är i grunden restriktiv (även om den i praktiken inte alltid är klockren). Vi ska inte exportera vapen till krigförande områden eftersom vi inte ska bidra till att ytterligare göda en militär konflikt på bekostnad av försök att få till en förhandlingslösning.

Jag vet inte varför Folkpartiet plötsligt vill kasta denna princip över bord för att skicka vapen till de kurdiska styrkorna i Irak. Det kan visserligen se handlingskraftigt ut i det akuta läget men Sverige tar en stor risk om man frångår sin hävdvunna position. Vilka fler konfliktområden ska vi exportera till?

En sak kan vi vara väldigt övertygade om. Det råder ingen brist på länder som vill sälja eldkraft till Irak. Ett antal har redan anmält sig. USA har redan börjat skeppa in vapen. Fransmännen står på kö. Om de kurdiska peshmergastyrkorna inte lyckas hålla stånd mot Islamiska statens trupper så beror det inte på brist på vapen.

Står i kö

Men i en kris så ropar regeringar och stridande grupper alltid på mer vapen. De kan aldrig få nog. De ser chansen att utöka sin arsenal och slipper de betala är det givetvis extra bra.

Sedan 2005 har USA levererat vapen och militär utrustning till Irak till ett värde av 100 miljarder kronor, enligt det amerikanska försvarsdepartementets hemsida. Men vapnen gör ju ingen nytta så länge Iraks ledare inte lyckas samla sig till att bilda en handlingskraftig regering som ser till att armén är beredd att strida.

Tvärtom är vapensändningar direkt farliga i ett sånt läge eftersom pjäserna kan hamna i islamisternas händer.

Säpo bekräftar att svenska radikala islamister strider på IS sida. Samtidigt ser vi kurder som blivit svenska medborgare resa till sitt hemland för att slåss mot IS.

Ingen formidabel styrka

Att svenska medborgare strider utomlands utan något uppdrag från den svenska försvarsmakten är knappast positivt för Sverige. Särskilt farligt är det när radikaliserade människor återvänder från krigszonen till Sverige och andra västländer. USA:s och Europas säkerhetstjänster varnar för att de kan bli framtidens terrorister. Utrustade med bland annat svenska pass.

Experternas bedömning är att IS har cirka 10 000 beväpnade män i sina led. Ser man nyktert på saken är det knappast en formidabel styrka. Särskilt inte som de nu är spridda över ett stort område från norra Irak till Syrien. Låt vara att de är välmotiverade, brutala och numera har en del avancerade vapen.

IS är bara ett symtom på att Irak är på väg att krackelera som statsbildning eftersom de tre stora folkgrupperna inte klarar av att dela på makten på ett sätt som kan accepteras av alla.

Det kan inga vapen i världen ändra på.

Så kan du hjälpa de drabbade i Irak

Foto: Ett UNCHR-läger för de som tvingats fly när IS tog över staden Mosul i norra Irak. Foto:TT

Tusentals familjer flyr för sina liv i Irak. Många behöver skydd, nödhjälp, mat och vatten. Här är några sätt som du kan hjälpa på.

Röda korset har öppnat en katastroffond. Du kan också sms:a AKUT till 72 900 så skänker du direkt 50 kronor.

FN:s flyktingorgan UNHCR ger skydd och nödhjälp. Det går också att sms:a, exempelvis IRAK100 till 72980 för att skänka 100 kronor.

Läkare utan gränser arbetar i Irak. Du kan också sms:a LIV till 72970 för att skänka 100 kronor.

Rädda barnen har öppnat en katastroffond. Du kan också sms:a AKUT100 till 72911 så skänker du 100 kronor.