Så ska Säpo stoppa återvändarna i Sverige

Publicerad 2015-01-22

”Utmaningen är att hitta det fåtal personer som är beredda att gå från tanke till handling”

I dag har ett 80-tal jihadister återvänt till Sverige efter att ha stridit för islamistiska extremistgrupper.

Nu lägger Säpo stora resurser på att kartlägga vilka som kan tänkas begå terrorattentat i Sverige.

– I dagsläget finns få tecken på konkreta attentatsavsikter från återvändare, säger Fredrik Milder, pressekreterare på Säpo.

Säkerhetspolisen vill inte uttala sig om uppgifterna i Aftonbladets publiceringar.

Men pressekreteraren Fredrik Milder ställer upp på en allmän intervju om de svenskar som har åkt ner för att ansluta sig till IS och andra terrororganisationer. 

Hur många svenskar bedömer ni har åkt ner hittills?

– Vi har bekräftade uppgifter om 130 personer som har rest för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska extremistgrupper.

Hur många svenskar bedömer ni har förlorat livet? 

– Vår bedömning är att 25-30 personer har dött sedan sommaren 2012 då resandet tilltog. Det är svårt och ibland omöjligt att få officiellt bekräftade uppgifter från myndigheter i konfliktområden.

Rekryterar på nätet

Hur sker rekryteringen i Sverige?

– Sociala medier har varit viktigt för att skapa kontakter och inspirera sedan resandet till Syrien tog fart 2012. Även vänner och bekantskapskretsar kan vara en viktig punkt för rekrytering. Det krävs ett socialt sammanhang och det kan ske både på en fysisk plats eller på nätet. Vi ser inte att religiösa församlingar och moskéer är någon samlingspunkt för radikalisering och rekrytering.

I dag har vi ett 80-tal personer som har återvänt till Sverige. Hur hanterar Säpo dem och hur stort hot utgör de?

– Säkerhetspolisen håller samtal med personer där vi fått information om att de planerat att resa och även de som kommer hem efter att ha anslutit sig och stridit för en våldsbejakande islamistisk extremistgrupp. Vi håller samtalen för att de ska ha reducerande effekt på personerna som kan ha såväl avsikt som förmåga att utföra ett terrorattentat mot Sverige eller andra länder. Vi måste ta ställning till varje individ som återvänder och därför måste vi även ha som mål att träffa varje individ.

”Få tecken på konkreta attentatsavsikter”

– Vi arbetar med att avfärda eller följa upp en mängd tips och där det finns uppgifter om brottslig verksamhet, till exempel rekrytering till terrorism så är det något vi följer upp. I de fall där vi har allvarlig information så kan vi inleda förundersökning och använda tvångsmedel vilket kan leda till lagföring. Risken med att personer reser tillbaka till Sverige efter att ha stridit med våldsbejakande islamistiska extremistgrupper är att en eller flera återvänder med en attentatsavsikt till Sverige. I Syrien eller Irak kan personen ha ingått i strider, fått vapenutbildning och möjligtvis även dödat människor.

– I dagsläget finns få tecken på konkreta attentatsavsikter från återvändare, men problemen som är förknippade med resandeverksamheten är något som det svenska samhället har att hantera under många år framöver. De omfattande resurser som Säkerhetspolisen lägger på kartläggning, hotbedömning och andra åtgärder är nödvändiga för att vi ska kunna hantera vår del av problemet effektivt i framtiden.

Säpo har avvärjt två terrorattentat i närtid. Hur orolig ska man vara för att det sker ett attentat?

– Vi bedömer att bland återvändarna från Syrien och Irak kommer de flesta inte att planera attentat i Sverige. Utmaningen är att hitta det fåtal personer som är beredda att gå från tanke till handling. Men svenska folket ska inte leva med oro för terrorattentat. Tillsammans med polisen är vi väl rustade för att motverka och hantera den här typen av hot.

ANWAR AL-AWLAKI

Född i New Mexico 1971. Amerikansk medborgare. Civilingenjör vid Colorado State University och utbildad i ledarskap vid San Diego State University.

Familjen är välkänd i Jemen. Fadern Nasser al-Awlaki var tidigare jordbruksminister.

Al-Awlaki var även imam i moské i Denver, San Diego och Falls Church. Två av moskéerna besöktes av terroristerna som senare utförde dåden 11 september 2001.

Reste till Jemen 2004, där han undervisade på universitet. Greps 2006, misstänkt för samröre med al-Qaida. Släpptes i december 2007, sedan han förklarat sin ånger.

Hade personliga kontakter med Umar Farouk Abdulmutallab, som försökte spränga ett plan över Detroit genom att antända en bomb i sina kalsonger på juldagen 2009.

Nära mejlkontakter med armépsykiatern Nidal Malik Hasan, som sköt 13 personer vid militärbasen Fort Hood i Texas 5 november 2009.

Källa: TT