Bahnhof

Kammarrätten ger Bahnhof delvis rätt

Av: 

TT

NYHETER

Bredbandsleverantören Bahnhof är inte skyldigt att ge polisen tillgång till uppgifter om vissa abonnemang – men måste däremot lämna ut andra. Det konstaterar kammarrätten i en dom.

Enligt kammarrätten behöver Bahnhof inte lämna uppgifter om abonnemang som sparats på grund av den skyldighet att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål som kammarrätten i en dom 2017 bedömt strida mot EU-rätten. Bahnhof ska däremot lämna ut uppgifter om de abonnemang som sparats enligt de regler som tillämpas nu och som gäller misstanke om brott, skriver kammarrätten.

Frågan om huruvida bredbandsleverantören Bahnhof behöver lämna över information om sina användare till polisen har prövats i flera instanser.

Tvisten uppstod när Bahnhof sade nej till polisen när de begärde ut information om deras abonnenter. Med informationen kan polisen koppla ett IP-nummer till en abonnent, vilket gör att de kan koppla aktivitet på nätet till en specifik person.

Polisen anmälde saken till Post- och telestyrelsen (PTS), som förelade Bahnhof att lämna ut uppgifterna eller betala ett flermiljonbelopp i vite, och som nu alltså också får delvis rätt genom kammarrättens dom.

Bahnhof anser att det är en integritetsfråga, men förvaltningsrätten lade mindre vikt vid det i sin dom i januari. Den ansåg "att de brottsbekämpande myndigheternas behov av att få tillgång till de i målet aktuella uppgifterna väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som ett utlämnade innebär".

ANNONS

De nya Muminmuggarna ABC finns nu att förhandsboka hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Telia döms att blockera fildelningssajter

ÄMNEN I ARTIKELN

Bahnhof

Post- och telestyrelsen (PTS)

Kammarrätten