Nyheter

Storbråk i SD

Av: 

Pär Karlsson

Erik Nises

NYHETER

Landsdagarna i Göteborg har inletts

göteborg. Det har redan blivit storbråk på SD:s landsdagar.
Redan en kvart in i mötet visade det sig att det blir strid om principprogrammet.
SDU:s ordförande gick upp och utmanade partiledningen.

Trots att den inte finns med i handlingarna som partiledningen skickat ut inför landsdagarna så har det visat sig att det finns en reservation mot förslaget på nytt principprogram som delar av partistyrelsen har undertecknat.

Men reservationen har spridits mellan ombuden per mejl inför partistämman och redan en kvart efter att man börjat beta av dagordningen har man blivit osams.

Vill stoppa kravet

Flera personer har gått upp och yrkat på att reservationen läggs fram för landsdagarna.

En av dem är Gustav Kasselstrand, ordförande för SDU och medlem i partistyrelsen.

– Jag är en av de som skrivit under reservationen och jag anser att skrivelsen är beredd, säger han.

Partisekreteraren Björn Söder har flera gånger varit uppe i talarstolen för att stoppa kravet på att låta stämman ta ställning till reservationen.

"Ett stadgebrott"

Mötesordföranden, förre partiordföranden Mikael Jansson, menade nyss att stadgorna möjligen förbjuder omröstning i frågan och partisekreteraren Björn Söder ställer sig upp i stämmolokalen:

– Det är ett stadgebrott om vi behandlar ett ärende som inte är utskickat i handlingarna därför krävs det tre fjärdedels majoritet om vi ska göra detta, säger han.

Han får genast mothugg av SDU-ordföranden.

– Vi lämnade in reservationen innan partistyrelsemötet var slut och ni har valt att inte ta med handlingarna. Ni som har skickat ut handlingarna inför landsdagarna har ägt makten i frågan.

Mötesordföranden fick problem.

– Jag sitter ganska obekvämt här. Jag är oklar vad jag tycker i frågan, säger ordförande Mikael Jansson.

Avslog förslaget

Till slut avslog man förslaget på att ta upp reservationen med knapp majoritet. Det inledande käbblet visar dock på att det finns intern sprängkraft i frågan om det nya principprogrammet.

I morgon ska landsdagarnas ombud rösta om programmet och allt tyder nu på att debatten blir het och det är också tydligt att inte ens partistyrelsen är överens i frågan.

”Nationalismen vår naturliga bas”

Gustav Kasselstrand är besviken:  
– Det finns en utbredd uppfattning i partiet och i medlemskåren att det här principprogrammet tyvärr betonar socialkonservatismen primärt och nationalismen som sekundär ideologi. Jag menar att det borde vara det omvända, därför lämnade jag in en reservation på partistyrelsemötet i början av oktober. Men den har tyvärr inte skickats ut med handlingarna. Jag beklagar det, det är på deras uppdrag att göra det och det har man inte gjort. Man hävdar att det här skulle vara ett stadgebrott att yrka på en sådan reservation.

Varför ska nationalismen vara nummer ett?

– Det handlar om att jag ser nationalismen som vår naturliga ideologiska bas. Socialkonservatismen är ett bra komplement, men jag är primärt nationalist.

Går man för fort fram?

– Ja, det jag är kritisk mot är processen, det har varit alldeles för kort remisstid. På ett sätt liknar ett principprogram en grundlag som ska arbetas fram långsamt och diskuteras i hela landet och därmed kunna antas med nästan hundraprocentig enighet. Kanske borde man ta det här vid nästa landsdagar så man får tid att diskutera det mer vad vi egentligen tycker ideologiskt, säger Gustav Kasselstrand till Aftonbladet.

ANNONS

Ellos Badkläder! Baddräkter och bikinis med hög midja, shapingeffekt i fina färger till ett bra pris!

Extern länk från Ellos

Shoppa här

Aftonbladets bloggar
Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter