Antidepressiva effektiva – trots allt

Foto: Isabell Höjman/TT
Antidepressiva läkemedel är bättre än placebo på att behandla depression.

avTT

NYHETER

Nästan alla antidepressiva läkemedel är bättre än verkningslös placebo på att behandla akuta depressioner hos vuxna. Vissa substanser är dock bättre än andra, visar det sig.

Frågan om antidepressiva läkemedel har effekt , och i så fall vilken, är inte oviktig. Uppskattningsvis lider 350 miljoner människor världen över av depression. Bara i Sverige medicinerar drygt 620 000 personer mot tillståndet (2016), något som förutom det personliga lidandet också innebär en stor samhällskostnad.

Medlens effektivitet har dock ifrågasatts. Det finns till och med forskning som visar att antidepressiva läkemedel inte har någon effekt alls. Eller rättare sagt; att läkemedlen är lika effektiva som placebo, utan aktiv substans.

Olika bra

Men nu har forskare genomfört den hittills största metaanalysen på området, där drygt 500 olika kliniska prövningar med antidepressiva läkemedel har analyserats.

– Vi upptäckte att de vanligaste antidepressiva läkemedlen är effektivare än placebo, men att vissa är effektivare än andra. Antidepressiva kan vara ett effektivt verktyg för att behandla depression. Därmed inte sagt att det alltid ska vara ett förstahandsval, säger Andrea Cipriani vid Oxford University, som lett forskningen, till The Lancet där studien presenteras.

Forskarna började med att kartlägga alla så kallade dubbelblinda tillika randomiserade kliniska prövningar där antidepressiva läkemedel jämförts mot placebo hos vuxna. Forskarna kontaktade sedan de aktuella läkemedelsbolagen, de ansvariga myndigheterna samt studieförfattarna för att på så vis få kompletterande uppgifter eller ta del av opublicerade studieresultat.

Bästa hittills

I den aktuella studien inkluderades 552 kliniska prövningar där 21 vanliga substanser hade testats på sammanlagt 87 052 personer som led av måttlig till svår depression och som antingen hade fått läkemedel eller placebo.

Det visade sig att samtliga substanser var effektivare än placebo och att det finns skillnad mellan olika substanser avseende effektivitet.

– Antidepressiva används rutinmässigt världen över samtidigt som det pågår en stor debatt om deras effektivitet. Genom att sammanföra data från fler än 500 både publicerade och opublicerade undersökningar, utgör denna studie det hittills bästa möjliga beslutsunderlaget vid behandling av vuxna med en akut depression, säger John Ioannidis, en av artikelförfattarna samt professor vid Stanford University i USA.