Nya direktiv ska stoppa utvisningar till tortyr

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Ska öka rättssäkerheten

Nu ska svenska asylprocesser bli säkrare och riskerna för felaktiga utvisningar minska.

Miljöpartiet och regeringen har kommit överens om tre nya direktiv.

– Vi ökar förutsättningarna för att det inte ska ske utvisningar som strider mot Sveriges internationella åtaganden, säger Maria Ferm (MP).

Förändringarna ingår i Migrationsuppgörelsen mellan regeringen och Miljöpartiet och ska leda till ökad rättssäkerhet.

I dag, på regeringssammanträdet på Rosenbad, klubbas följande:

En totalöversyn av Migrationsverkets landinformation, Lifos

Migrationsverkets landinformation ska ses över helt. Med bättre och mer aktuell information ska riskerna för felaktiga utvisningar minska.

Ett kommittédirektiv om beslut och domar inom migrationsområdet

En utredning ska se över hur man dömt, varför man dömt som man gjort och hur domarna kan bli mer enhetliga överlag.

Uppdrag till Statskontoret att se över kompetensen hos offentliga biträden i migrationsprocesser

Kompetensen hos offentliga biträden ska ses över. Har alla den kompetens som krävs? Behövs utbildning?

Maria Ferm är Miljöpartiets migrationspolitiskt ansvariga. Hon har deltagit i förhandlingarna med regeringen och är glad i dag. Särskilt för att regeringen gått med på att genomföra en totalöversyn av Migrationsverkets landinformation, Lifos, vilket inte fanns med i den ursprungliga ramöverenskommelsen.

”Finns oro”

Förändringen har bland annat efterlysts av organisationer som Röda Korset, Rädda Barnen och Amnesty.

– Hos många människorätts- och frivilligorganisationer finns en oro för att det inte finns tillräckligt med uppdaterad information, så nu kommer det bli en översyn av hela Lifos och man kommer också att lägga till beslut och avgöranden från till exempel internationella prövningsorgan, säger Ferm.

Med förändringarna ska riskerna för att människor utvisas från Sverige till tortyr minska.

Publicerad: