330 år gammal kista öppnad

NYHETER

Tillhörde förmodligen glasmästare. "Ger en unik inblick i vardagslivet på 1600-talet"

För 330 år sedan gick regalskeppet Kronan under i stridens hetta på Östersjön.

Men vardagslivet ombord var långtifrån bara sjöslag och vapen.

Kalmar läns museum har öppnat en kista som förmodligen tillhörde glasmästaren Hans Tureson som arbetade på skeppet.

- Kistan ger en unik inblick i livet ombord på skeppet. Det var ett samhälle som måste fungera, med allt från hantverkare och barberare, säger Lars Einarsson, projektledare på Kalmar läns museum.

I kistan som öppnades på fredagen låg bland annat bly av den sorten som används när man tillverkar fönsterglas.

- Vi tror att kistan tillhörde en glasmästare som hade till uppgift att reparera fönster på skeppet, säger Lars Einarsson.

Dessutom hittade låg en rad tennföremål i kistan, bland annat en bägare med namnet Hans Tureson ingraverat.

- Vi har inte lyckats identifiera honom som någon militär, säger Lars Einarsson.

Kronan sjönk under ett sjöslag för 330 år, 3 månader och 8 dagar sedan i dag. Ofta förknippas stormaktstiden just med militärer och slag.

- Det är ju ingen som brytt sig om att spara annat till eftervärlden. Men Kronan är unikt eftersom det sjönk så hastigt. Livet ombord frystes i ögonblicket, och nu kan vi studera vad besättningen efterlämnade. Den här kistan visar att Kronan utgjorde ett helt litet samhälle. Här fanns hantverkare, läkare och barberare, som levde och arbetade. Strider hörde inte till vardagen, även om det är vad skeppet i efterhand är känt för, säger Lars Einarsson.

Karin Thurfjell