Vårt dricksvatten kan vara dåligt

NYHETER

Nio av tio kommuner har bristfällig rening

Allvarliga brister i vattenverken och dålig kontroll av dricksvattnet.

Det är två orsaker till att vårt dricksvatten riskerar att förorenas.

Foto: Vatten är liv.

– Det finns vattenverk där det inte är så bra. Den nya lagstiftningen om egenkontroll bygger på att alla följer reglerna, men vart tredje miljökontor hade inte gjort en enda inspektion på två år trots att det bör göras minst en gång om året, säger Agneta Tollin, statsinspektör på Livsmedelsverket till Svenska Dagbladet.

Enligt henne har vi fortfarande en bra vattenkvalitet på de flesta håll. Men samtidigt finns det stora brister, enligt en rapport från Livsmedelsverket som har gjort 74 stickprovskontroller 2004 till 2006.

Renhållning, ordning, hygien, utbildning och skadedjurskontroll är exempel på några av de vanligaste bristerna.

Kontrollera egen drift

Och det är inte säkert att vattenverken känner till problemen. Det är kommunerna som ska sköta såväl drift som kontroll av verksamheten och det kan vara en del av problematiken. Enligt rapporten saknade 40 procent av vattenverken ett fastställt provtagningsprogram eller hade ett ofullständigt sådant.

– Särskilt i mindre kommuner kan det nog vara känsligt att kontrollera sig själv, säger Agneta Tollin.

I Helsingborg varnar kommunen nu boende i Påarp och Mörarp från att dricka vattnet direkt ur kranen. I förra veckan visade det sig att vattnet hade för höga halter av bakterier.

Det handlar om koliforma bakterer och e-kolibakterier, enligt Staffan Persson som är VA-chef i Helsingborgs stad.

– Det är e-kolibakterierna som är lite oroväckande, eftersom de förekommer på avloppssidan, säger Staffan Persson.