Nyheter

Delar årets fredspris

Av: 

Johanna Melén

Tobias Österberg

NYHETER

Al Gore: Jag känner mig djupt hedrad

Den förre amerikanske vicepresidenten Al Gore delar Nobels fredspris med FN:s klimatpanel IPCC.

– Jag känner mig djupt hedrad, säger Gore i ett uttalande.

Nu skänker han bort hela prissumman - till en miljöorganisation.

Som väntat sattes klimatfrågan i fokus när norska Nobelkommittén avslöjade mottagarna av årets fredspris.

IPCC och Gore får utmärkelsen för att de som inga andra har spridit kunskapen om de klimatförändringar som människan bidragit till och för deras insatser för att hindra utvecklingen mot en allt varmare jord.

Norska nobelkommittén menar att FN:s klimatpanel IPCC under de senaste två årtiondena har fått allt fler att inse att det finns en direkt koppling mellan människans livsstil och den globala uppvärmningen.

– Jag kan inte tro det, överväldigad, chockad, sa IPCC:s ordförande, indiern Rajendra Pachauri efter att ha fått beskedet.

– Jag förväntar mig att detta kommer lyfta fram saken i främsta rummet.

– Jag känner mig djupt hedrad, var Al Gores kommentar.

Donerar prissumman

Albert Arnold Al Gore, demokrat och tidigare amerikansk vicepresident, har under en lång tid varit en av världens ledande politiker när det gäller miljöfrågor, skriver kommittén i sin motivering. Hans film ”En obekväm sanning” har fått ett stort antal människor att få upp ögonen för vad som håller på att hända på vår jord.

”Denna utmärkelse är så mycket mer meningsfull eftersom jag har äran att dela priset med IPCC, världens mest framträdande vetenskapliga grupp, vars medlemmar outtröttligt och osjälviskt i många år arbetat för att förbättra vår förståelse för klimatkrisen”, säger Al Gore i ett pressmeddelande.

Han tänker donera hela prissumman till den amerikanska miljörörelsen Alliance for Climate Protection.

Blir historisk

Al Gore blir nu också historisk genom att vara den första person som fått både en Oscar och ett Nobels fredspris.

Fredspriset ökar trycket på att FN:s klimatkonferens på Bali den 3–14 december ska ge resultat. Där ska riktlinjer dras fram för nya utsläppsbegränsningar när det så kallade Kyotoavtalet löper ut 2012.

Klimathotet blev från och med i fjol extremt uppmärksammat, både i medierna och bland politiker, beslutsfattare och allmänhet. De flesta bedömare tycks ense om att det var den så kallade Sternrapporten, sammanställd av den brittiske ekonomen Sir Nicholas Stern på uppdrag av dåvarande premiärministern Tony Blair, som bröt fördämningarna. Den presenterades den 30 oktober i fjol och sedan dess har klimatet varit på allas läppar.

IPCC grundades 1988

FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), inrättades 1988. Ordförande är indiern Rajendra Pachauri.

Panelen består av cirka 2500 forskare från drygt 150 länder. Deras uppgift är att utvärdera orsakerna bakom klimatförändringarna, vilka risker de medför samt vad som kan göras för att hejda den negativa trenden. Alla slutsatser måste bygga på de senaste vetenskapliga rönen.

Deras senaste utvärdering gjordes tidigare i år. Då slog man fast att jordens uppvärmning med allra största säkerhet beror på människans handlande.

ANNONS

Hjälp barnen på plats! Genom UNICEF kommer din hjälp fram.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter