”Den ryska utvecklingen oroar”

Försvarsberedningen fokuserar på Ryssland i rapporten som lämnades till försvarsministern i dag

Den ryska utvecklingen bekymrar politikerna i försvarsberedningen.

I dagens rapport har man särskilt valt att fokusera på just Ryssland.

– Vi är oroade över den auktoritära inriktningen, säger beredningens ordförande, Göran Lennmarker (m).

Foto: AP
Göran Lennmarker (m) ledde valövervakarna från OSSE:s parlamentariska församling under helgens parlamentsval i Ryssland.

I går kom Göran Lennmarker hem från Moskva där han övervakat det ryska parlamentsvalet för OSSE:s räkning.

Utvecklingen oroar.

– Man har genomgått ett skifte vad det gäller inrikespolitiken och det är svårt att veta i vilken riktning landet ska gå, sa Lennmarker vid en pressträff i dag.

När han och de andra i försvarsberedningen lämnade sin senaste rapport till försvarsminister Sten Tolgfors (m) har man valt att särskilt lyfta fram Ryssland.

Mycket har hänt som är positivt. Ekonomin går framåt och ryssarna har fått det bättre ställt. Samtidigt har president Vladimir Putin infört ett alltmer auktoritärt styre som gjort det svårare för ickestatliga organisationer att agera. Landet har också gått hårdare fram mot de forna sovjetrepublikerna. Man har, enligt rapporten, svårt att acceptera tanken på att grannländer som Vitryssland, Ukraina och Moldavien skulle vilja närma sig EU.

Inget militärt hot

– Ett lackmustest på Rysslands framtida inriktning är hur man kommer att förhålla sig till de närmaste grannländerna, sa Lennmarker och betonade vikten av ett utökat samarbete mellan länderna kring Östersjön.

Enligt honom vore det klokt att låta Estland, Lettland och Litauen komma med i den nordiska elsamverkan.

Försvarsberedningen vill att Sverige ska agera för en dialog mellan EU och Ryssland. Det är viktigt att få med Ryssland i det internationella samarbetet och hindra en utveckling där landet går mot ökad isolationism.

Samtidigt slår försvarsberedningen fast att Ryssland inte är något militärt hot mot Sverige. Det är i nuläget inget annat land heller. De största globala hoten just nu är tre:

Den globala uppvärmningen. Rapporterna som kommer pekar hela tiden i en värre riktning. Hotet måste tas på allvar och Sverige liksom alla länder i världen måste dra ner på användningen av fossila bränslen.

Massförstörelsevapen. De kan utgöra ett särskilt hot om de kommer i terroristernas händer.

Smitta och hälsorisker. Även rykten om en global pandemi, som fågelinfluensan, kan utgöra ett hot inte minst ekonomiskt.

Försvarsberedningen konstaterar att de krig som pågår i världen inte längre är krig mellan - utom inom länder.

När det gäller det svenska försvaret betonar man att Sverige inte längre agerar ensamt.

– Sverige är integrerat i Europa och ett av världens mest globaliserade länder, sa Göran Lennmarker.

Agera internationellt

Sverige ska kunna agera internationellt och inte stå passivt om ett annat EU-land angrips.

Försvarsberedningen pekar också på vikten av att utveckla den svenska katastrofberedskapen.

– Vi behöver en bättre krishantering i landet. Vi måste snabbt kunna identifiera kriser och vi måste förbättra vår förmåga att kunna ta beslut fort, inom minuter snarare än timmar, sa Lennmarker och påminde om den misslyckade krishanteringen i samband med tsunamikatastrofen 2004.

Försvarsberedningens ledamöter var i stort sett eniga i sina slutsatser. Bara vänsterpartiet reserverade sig och menade att rapporten är alldeles för Nato- och EU-vänlig och innehåller för lite om alliansfrihet.