Expert: Kan inte hända i Sverige

NYHETER

Svenska broar byggda på ett annat sätt

Det broras som inträffade i Minneapolis skulle inte kunna hända i Sverige.

Det tror Vägverkets broexpert Robert Ronnerbrant.

– De broar vi äger är inte byggda på samma sätt, säger han.

Strax efter klockan ett i natt, svensk tid, rasade bron The Interstate Highway Bridge 35W som går över floden Mississippi.

Raset inträffade mitt under rusningstrafiken.

Men det är inte troligt att en liknande olycka skulle kunna inträffa i Sverige.

De broar som Vägverket förvaltar över är inte uppbyggda på samma sätt.

– Våra broar är byggda med mer betong. Både under- och överbyggnaden består av betong, säger Vägverkets expert Robert Ronnerbrant.

Bron i Minneapolis hade en överbyggnad av betong, men underbyggnaden bestod av stålbalkar som i sin tur stod på betongfundament.

Skulle inte rasa på grund av skada

Enligt Robert Ronnerbrant skulle en skada på Vägverkets broar aldrig kunna bli så stor att det är fara för att bron rasar.

– Vi gör en fullständig översyn var sjätte år. Mellan det gör vi även mindre översyner, säger han.

Ronnerbrant vill inte spekulera i vad som orsakade olyckan i Minneapolis. Men brist på ordentlig översyn kan ha varit en orsak.

– De har ju ett större antal broar och genomför kanske inte lika noggranna översyner som vi.

Ingen krisplan för broras

På Civilförsvaret, som rycker in vid större katastrofer i Sverige, finns ingen speciell plan i händelse av broras.

Det enda man kan göra är att vara mentalt förberedd på att det kan hända, enligt Civilförsvarets generalsekreterare Anders M Johansson.

– Att vara riskmedveten och mentalt förberedd att det händer saker i samhället är det viktigaste i katastrofarbetet, säger han.

Ett av de största och mest kända brorasen i Sverige skedde natten till den 18 januari 1980 i Tjörn i Bohuslän.

Ett lastfartyg körde in i bron, som rasade. Åtta människor omkom.

Mikael Stengård