Rekordmånga klamydiafall

NYHETER

Kraftig ökning i Västmanland

Har du sex med Västeråsbor du inte känner?

Använd kondom.

Rekordmånga fick klamydia i Västerås förra året.

ANVÄND KONDOM om du vill slippa att smittas av klamydia.

Antalet klamydiafall har ökat lavinartat i Västmanland under de senaste tio åren. Anmälningarna har nästan tredubblats mellan 1997 och 2006, från 385 fall till 1055.

Av Smittskyddsinstitutets rikstäckande statistik framgår att Västmanland sticker ut som ett av de sju län där antalet fall av klamydia fortsatte att öka förra året. I övriga 14 län minskade däremot antalet rapporterade fall och för landet i stort sjönk antalet klamydiafall med nästan två procent, från 33 172 år 2005 till 32 554 förra året.

– Mönstret bland ungdomarna är att man inte är särskilt oroad och tänker på könssjukdomar, säger Monica Christiansson, barnmorska, till TT.

I en ny avhandling har hon intervjuat unga kvinnor och män som drabbats av klamydia eller hiv.

– För unga kvinnor är det svårt att ta upp frågan om kondom därför att de i de flesta fall är underordnade. De förväntar att killen själv ska ta upp det – och det gör inte unga män, säger Monica Christiansson.

Klamydia klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och alla inträffade fall måste anmälas till smittskyddsläkaren i länet, samt till SMI.

Klamydia är den vanligaste sjukdomen och symptomen är bland annat att det svider när man kissar.

Sjukdomen behandlas med antibiotika och behandlas den inte kan infektionen leda till att man inte kan få barn.

Emma Löfgren