Lyckan finns – i Göteborg

NYHETER

Konferens ska göra världen lyckligare

1 av 2 | Foto: Världen ska bli lyckligare med en konferens i Göteborg i helgen. Lycka i världen kunde man också se prov på vid en skrattfestival i Paris.

Svårt att hitta lyckan? I helgen kan du få proffshjälp.

Då samlas politiker, forskare och organisationer med ett gemensamt mål i sikte: Att göra världen lyckligare.

Just nu är lyckoforskningen i Sverige på stark frammarsch. För lycka är långt i från bara en känsla – det är en vetenskap också.

”Ett bra liv”

– Lycka är ju den högsta goda saken som finns. Ett bra liv är detsamma som lycka, säger filosofen Bengt Brülde.

Lyckoforskning i dag räknas som ett tvärvetenskapligt ämne, som rör sig mellan ämnena stadsvetenskap, nationalekonomi och filosofi.

Miljöpartisten Max Andersson vill dessutom göra politik av frågan. I en motion till riksdagen föreslår han ett sorts lycko-index att ta hänsyn till när beslut ska fattas.

Borde tänka på lyckan

– I nästan alla politiska beslut ser man till hur det påverkar BNP. Men ingenstans tittar man på hur besluten påverkar lyckan hos folket. Även om indragningen av a-kassan påverkar BNP positivt, gör det människor otrygga, det borde man ha i beräkningarna, säger han.

Bengt Brülde tycker att förslaget låter bra.

– I varje beslut ska man se till hälsoaspekter och numer också miljösaspekter. Det vore inte fel att ta hänsyn till lyckoaspekter också.