Allvarliga brister bakom ”fallet Louise”

I dag presenterades en oberoende utredning

För lite personal och bristande kompetens ledde till att en ung flicka tvingades leva i misär och vanvård under flera års tid.

I dag föll domen mot Vetlanda kommun efter ”fallet Louise”.

I flera år utsattes flickan för sexuella övergrepp av sin egen pappa. Mitt i vintern tvingades hon bo i en fallfärdig husvagn. Socialtjänsten i Vetlanda visste att allt inte stod rätt till, ändå gjorde man ingenting.

I dag presenterade den oberoende utredaren Barbro Hindberg sina slutsatser om varför det kunde gå så snett. Hon pekar på flera brister.

Stor personalbrist

På familjesektionen, som ansvarade för fallet, rådde stor personalbrist. Svåra frågor som den om ”Louise” togs om hand av sektionschefen själv, trots att han saknade erfarenhet av barnavårdsutredningar. Enligt Hindberg litade han för mycket på flickans egna ord om att hon mådde bra. Chefen tog också för mycket hänsyn till att pappan inte ville ha någon hjälp.

”Med facit i hand skulle riskfaktorerna ha vägt tyngre och föranlett mer omfattande utredningar. Dessutom borde fler utredningar ha öppnats efter upprepade anmälningar,” skriver Barbro Hindberg.

Chefen tog senare sitt ansvar och lämnade tjänsten.

Barbro Hindberg föreslår flera åtgärder för att fler barn inte ska råka lika illa ut som ”Louise”.

Större barnperspektiv

Hindberg betonar bland annat ett större barnperspektiv och mer resurser som ska riktas mot förebyggande åtgärder. Dessutom måste de chefer som tillsätts ha större kunskap om barns situation.

Sedan skandalen blev känd har upprörda Vetlandabor krävt socialchefens avgång, men Barbro Hindberg menar att han inte kan ställas till svars. Samtidigt skriver hon att chefen borde ha tagit reda på mer fakta i fallet.

Stark kritik har även riktats mot socialnämnden och deras arbete underkändes i en revisorsrapport. Hindberg skriver att det länge rått starka konflikter inom nämnden men att politikerna inte har begått några egentliga fel när det gäller fallet "Louise".

Publisert: