Otryggheten stor bland Malmöborna

NYHETER

Fler poliser ska öka säkerheten

Otrygga Malmöbor kräver fler poliser. Det visar Punkt SE:s undersökning.

– Det kommer fler poliser. Unga poliser, säger Kjell Elefalk, trygghetsrådgivare på polisen.

Foto: Per Magnusson
”Jag kan inte säga att jag känner mig otrygg. Det kanske är tillfälligheter, men jag har aldrig råkat ut för något”, säger Per-Anders Landmyr i sällskap med Jenny Andersson och Livia Landmyr (i vagnen).?

Ungefär tre fjärdedelar av Malmöborna känner sig otrygga i sin egen hemstad.

Över hälften av dem kräver mer poliser, enligt Punkt SE:s enkät på nätet.

Kjell Elefalk jobbar som rådgivare till Malmöpolisen i trygghetsfrågor.

Han lovar mer poliser, även om utsatthet för brott i Malmö faktiskt minskat för första gången på 2000-talet, enligt polisens egna undersökningar.

– Även om det är höga nivåer blir det bättre. Men den enskilda individen märker det först efter en längre tid, säger han.

Skaffat vapen

På frågan ”Hur påverkar din otrygghet din vardag?” har 18 procent av männen svarat att de skaffat vapen.

– Det är inte alls bra. Desto fler vapen i omlopp – desto fler brott. Det är därför Sverige har en strikt vapenlag, säger Kjell Elefalk.

Gunilla Kronvall är arkitekt på Stadsbyggnadskontoret, som arbetar aktivt med att skapa trygga miljöer.

– På Bo01 har vi bostadsfönster som vätter utåt gatan. Då finns det alltid någon som kan se en, säger Gunilla Kronvall.

Men hon menar att en stor del av ansvaret också ligger på Malmöborna själva.

– Det är viktigt att Malmöborna befolkar gatorna. Om folk känner sig osäkra och slutar gå ut blir det otryggt.

Klicka på bilden för att få upp större format.

Per Magnusson (.se)