Stoppat knark ger stoppad rekrytering

NYHETER

Polisen hårdsatsar för att hindra unga
från att fastna i kriminella gäng

Utan nya förmågor dör de kriminella gängen.

Nu hårdsatsar myndigheterna för att få stopp på rekryteringen – genom att försöka stoppa knarket.

De kriminella gängen använder drogerna som verktyg, det menar Dan Gaversjö, projektledare för det brottsförebyggande nätverket Ung och trygg.

Så många som två av tre gängmedlemmar har med knark att göra.

– Vi är flockdjur. Får man inte vara med skapar man en egen flock, ett eget liv. Det utnyttjar gängen genom att göra ungdomarna beroende av droger. Gängen har gemenskapen och alla attribut man vill ha, säger han.

”Ungdomar utan framtidstro”

Enligt Ung och trygg läggs resurserna på att komma till rätta med problemen tidigt. Personer som börjat fel blir lätta att rekrytera.

Till exempel ses metoden med bötning som en direkt kopia av de metoder som de kriminella gängen använder.

– Det handlar om ungdomar utan framtidstro. De är alltid skyldiga någon pengar och tittar sig alltid över axeln. De mår skitdåligt, säger Dan Gaversjö.

Genom Ung och tryggarbetet tror aktörerna på att nå ungdomarna i tid.

”De är redan förtappade”

Ett flertal projekt såsom ICA-skolan som erbjuder utbildning och jobb, BASE- och vingen-utbildningarna som lovar bostad åt den som presterar väl, har fungerat bra och menar att man redan räddat ett stort antal ungdomar från den kriminella banan.

– De enda som kan ändra på beteendet är vuxenvärden. Det är inte ungdomarnas fel. Men man måste se helheten, att det ena föder det andra. Där kan Göteborg bli bättre.

Ung och trygg har också bidragit till de 70 specialpoliser som i dag arbetar fokuserat med ungdomar.

– De bara måste lyckas, annars står vi inför ett jätteproblem. De som redan är i gäng är förtappade, vi kan inte göra så mycket där, säger Dan Gaversjö.