Ny prövning mot ”tv-läkaren”

NYHETER

”Det är det som gäller nu”

Åklagaren tvingas återuppta utredningen kring fem sexanmälningar mot ”tv-läkaren”.

Det har vice överåklagare Birgitta Fernqvist beslutat.

– Bland annat finns det vittnen som inte har förhörts, säger kammaråklagare Kajsa Rapp, som handlagt ärendet.

Foto: TV-läkaren under rättslig förhandling.

Utredningen kring de fem anmälningarna, som tidigare i veckan lades ner av åklagare Bo Albrektsson, återupptas därmed med omedelbar verkan.

– Vi har funnit vid överprövningen funnit att det inte fanns tillräckligt underlag för att lägga ner förundersökningen. Bland annat finns det vittnen som inte har förhörts och i flera fall saknas det vittnesmål från sakkunniga, säger Kajsa Rapp.

Mats Ericsson, vice chefsåklagare vid tredje åklagarkammaren i Malmö, som mottagit ärendet, säger:

– En åklagare kommer nu att ta upp de här förundersökningarna igen. Det är det som gäller nu och då måste vi rätta oss efter det.

Kommer kammaråklagare Bo Albrektsson att lämna in åtalet gällande våldtäkt i morgon som planerat eller ändras det av det här beslutet?

– Nej, åtalet kommer med all sannolikhet att lämnas in i morgon.

”Otillräckligt”

De fem anmälningarna gäller två fall av sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt och två fall av sexuellt ofredande.

I beslutet skriver Birgitta Fernqvist och Kajsa Rapp:

”Vid min genomgång av ärendena finner jag att det föreliggande beslutsunderlaget är otillräckligt”.

”Jag konstaterar att det i samtliga fem ärenden finns vittnen nämnda som inte har förhörts. Jag konstaterar vidare att det beträffande tre av ärendena saknas uppgift från sakkunnig om vissa operationsrutiner och också vissa handlingar”, skriver Birgitta Fernqvist och Kajsa Rapp i beslutet.

Tidigare artiklar

Kajsa Sigvardsson, David Nannini Nilsson