Underkänt för svensk lag mot fildelare

NYHETER

EU:s generaladvokat anser att den kränker enskildas integritet

Regeringens förslag om ny lagstiftning för att skydda upphovsrättsskyddat material får underkänt av EU:s generaladvokat.

Förslaget som skickades ut på remiss i somras innebär bland annat att artistorganisationer, filmorganisationer och andra ska kunna få ut namn på fildelare från internetoperatörer, för att på egen hand jaga dem.

I dag är det bara polis och åklagare som med hjälp av varje dators exklusiva internetadress via operatörerna kan spåra den enskilde fildelaren.

Redan när lagförslaget presenterades kritiserades det av svenska experter på upphovsrätt eftersom det innebär att den enskildes integritet kränks.

Nu sällar sig också EU:s generaladvokat Juliane Kokott till kritikerna.

Datoranvändarnas integritet väger tyngre än upphovsrättsinnehavarnas rättigheter, skriver hon enligt Svenska Dagbladets nätupplaga i ett 40-sidigt yttrande över det svenska lagförslaget.

Frågan ska avgöras av EG-domstolen senare i höst. EU:s generaladvokat ger förslag till hur domstolen ska döma i olika frågor. Domstolen brukar också följa dessa förslag.

Det svenska lagförslaget ska enligt regeringens planer börja gälla från den 1 juli 2008.

TT