”Vi måste lyssna på barnen”

NYHETER

BRIS kräver att alla familjehemsbarn får ett eget ombud

Ännu i dag utsätts barn i familjehem för svåra övergrepp.

För att komma åt problemet kräver BRIS att alla barn ska få ett eget ombud.

– Man måste lyssna på barnen. Där brister det i dag, säger Ingela Thalén, ordförande i BRIS till aftonbladet.se.

Foto: Ingela Thalén, ordförande Riksförbundet Bris.

December 2005: Tv-programmet Insider avslöjar att muslimska flickor har placerats i familjehem med nära anknytning till den kristna rörelsen Livets ord.

December 2006: En 49-årig man döms till sju års fängelse för att ha förgripit sig sexuellt på fem minderåriga pojkar. Mannen hade under två år arbetat som stödperson och familjehemsförälder i Norrtälje.

Ännu i dag utsätts barn för övergrepp i de familjehem som skulle stå för den nya tryggheten. Den första november 2005 var 15 000 barn placerade i familjehem eller på någon institution runt om i Sverige. Hur många av dem som farit illa är det ingen som säkert vet.

Lyssna på barnen

– Det finns öar av illabehandling och vanvård av barn också i dag, säger Ingela Thalén, tidigare socialdemokratisk minister, i dag ordförande i BRIS, Barnens rätt i samhället.

– Men skillnaden är att man på senare år har riktat större uppmärksamhet mot de placerade barnen. Uppmärksamheten gör att man snabbare hittar de här fallen.

Det stora problemet är enligt Thalén att man lyssnar alldeles för lite till barnen själva.

Eget ombud

– När man tar hand om ett barn så måste barnet få ett eget ombud i form av till exempel en egen socialsekreterare. I dag är det vanligt att man har ett enda ombud för hela familjen.

– Det krävs att det finns en person som har en så nära och tät relation att barnet orkar berätta om det som inte är bra, säger Thalén.

Hur ser situationen generellt ut för familjehemsplacerade barn i dag?

– Det finns en grupp som faktiskt får det mycket bättre i ett fosterhem, sedan finns det en grupp där varken föräldrarna eller fosterföräldrarna helt klarar situationen och så finns det en tredje grupp där det går käpprätt åt skogen. Jag hoppas att den första gruppen är störst. Men jag kan inte säkert säga att det är så.