Nyheter

Facken har begärt Saab i konkurs

Av: 

Joachim Kerpner

Staffan Lindberg

TT

NYHETER

De båda fackförbunden Unionen och Ledarna har i dag lämnat in en konkursansökan för Saab.

Samtidigt har Saab överklagat tingsrättens beslut att inte bevilja rekonstruktion.

Nu är det kapplöpning mellan två domstolar som gäller.

I sista stund, tio i fyra på måndagseftermiddagen, lämnade Saab Automobile in överklagan till Vänersborgs tingsrätt, som kommer att skickas vidare till Hovrätten för västra Sverige.

De båda fackförbundens begäran om konkurs lämnades in till tingsrätten vid 13-tiden.

Avgörande är nu vilken domstol som hinner fatta ett beslut först.

•Om Vänersborgs tingsrätt snabbt beslutar att försätta Saab i konkurs kommer hovrätten att släppa frågan om prövningstillstånd för företagets begäran om rekonstruktion, uppger TT.

•Hinner Hovrätten för västra Sverige först med sitt beslut, och beviljar prövningstillstånd samt rekonstruktion, så måste fackens begäran om konkurs läggas vilande i väntan på att rekonstruktionen är klar, enligt lagman Mikael Mellqvist. Han jobbade tidigare på justitiedepartementet och var en av dem som var med och skrev lagen om företagsrekonstruktion.

Advokaten och mångårige konkursförvaltaren Rolf Åbjörnsson säger:

- Det är något slags race som pågår. Det måste kännas obekvämt för hovrätten att sitta och säga att "vi tror det kommer att ordna sig med rekonstruktion", samtidigt som en konkursansökan ligger inne med konkurspresumtion. Presumtionen innebär att bolaget måste bevisa att det inte är på obestånd, vilket nästan är omöjligt.

- Därför är det möjligt att hovrätten segar ut på sin handläggning, så de slipper att ta ställning, säger Åbjörnsson.

Om hans bedömning håller skulle det innebära att det blir konkurs, inte rekonstruktion:

- Men det är verkligen hopplöst att ha en mening om detta. Det är rena rouletten, rött eller svart.

Saab söker lösningar

Om det blir konkurs så dröjer det sannolikt en tid. Enligt Marie Karlsson-Tuula, docent i civilrätt vid Göteborgs universitet, är det första steget att tingsrätten ska delge Saab konkursansökan. Efter det har Saab möjlighet att bestrida fackförbundens begäran.

- Då måste konkursen prövas i en förhandling först. Normalt brukar det ske två till fem veckor senare, även om inget är normalt när det gäller Saab, säger hon till Aftonbladet.

Saab Automobile fortsatte under måndagen febrilt att försöka få företaget att överleva. Enligt ett pressmeddelande är det senaste draget att biltillverkaren ska sälja rättigheterna för en ny plattform för 70 miljoner euro, ungefär 630 miljoner kronor. Men avtalet har ännu inte slutförts.

Snabb behandling

Saabs ansökan om rekonstruktion är ett så kallat förtursmål, vilket innebär att hovrätten i Göteborg sannolikt kommer att pröva den redan i morgon.

– Hovrätten ska inte ta hänsyn till rykten. Men om Saab kan visa att pengar verkligen har kommit in är det möjligt att hovrätten skickar tillbaka ärendet till tingsrätten för en ny bedömning, säger Marie Karlsson-Tuula.

Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg motiverar fackförbundets begäran om konkurs:

– Det här är inte en situation någon Unionenmedlem önskar sig. De vill högst av allt fortsätta att arbeta för det företag de är stolta över och lojala med. Men de är också införstådda med att  Unionen måste ta detta steg för att säkerställa att de får den ersättning de har rätt till i form av lönegarantin. Unionens medlemmar på Saab Automobile och Saab Powertrain har var och en lämnat fullmakt och därmed uppdrag till sitt förbund att vidta de åtgärder som behövs. Nu är det vårt ansvar att sköta detta så att medlemmarnas rättigheter garanteras, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg enligt ett pressmeddelande.

”Tvingas agera”

Ledarnas ordförande Thomas Haglund säger till TT:

– Det har gått så lång tid att vi är tvingade att agera utifrån de fullmakter som vi fått från medlemmarna på Saab. Ifall lönerna betalas ut drar vi tillbaka konkursansökan omedelbums.

Gunilla Gustavs på Saabs informationsavdelning säger till TT:

– Vi lämnar in överklagandet i eftermiddag och hoppas att hovrätten går vår väg så att vi på det sättet kan skydda Saab tills vi kan få de kinesiska partnerna ombord och att de anställda får betalt under tiden, säger hon.

Frågor och svar angående konkursansökan för Saab
Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter