MAKT-SJUKA

avErik Nises

Publicerad:
Uppdaterad:

Fullt krig i riksdagen om sjukförsäkringen

Foto: FREDRIK HÄGGLUND/LARS HEDELIN
MONTAGEBILD Det är kaos i riksdagskammaren. Maktkampen om de nya reglerna i sjukförsäkringen tätnar. Frågan ska nu upp för tredje gången. Är Håkan Juholt (S) och Fredrik Reinfeldt (M) redo?

Maktkampen står mellan riksdag och regering.

Och nu är det fullt krig i kammaren.

De rödgröna tvingar alliansen att sätta sig i bänken på sommarlovet.

Foto: Foto: LOTTE FERNVALL
”Det är jag som bestämmer”, säger Gunnar Axén (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet.

En sista gång före sommaren försöker de rödgröna tvåla till regeringen. Nu rör det sjukförsäkringen. De rödgröna i socialförsäkringsutskottet har lagt fram ett förslag som det var meningen att man skulle ha röstat igenom i förrgår, med stöd av Sverigedemokraterna.

Men efter fyra timmars debatt krävde regeringspartierna att förslaget skulle återförvisas till utskottet. För detta krävs bara en tredjedel av rösterna. Därför var det ingen överraskning när regeringsminoriteten i går skickade tillbaka förslaget genom votering i kammaren.

Hårdhandskarna på

Oppositionens motdrag var att redan på morgonen förbereda ett skriftligt krav på att utskottet skulle sammanträda redan efter voteringen. Utskottets ordförande Gunnar Axén (M) ville inte låta det ske.

Då tog oppositionen på sig hårdhandskarna och ställde krav på extra möte med hela riksdagen på tisdag i nästa vecka, för att på så vis tvinga fram ett utskottsmöte.

Direkt efter voteringen fortsatte förhandlingarna mellan socialförsäkringsutskottets ordförande och oppositionens gruppledare i utskottet ute i kammarfoajén.

Där menade Axén att det inte per automatik blir något utskottsmöte före omröstning, trots att det anses vara den självklara gången.

– Det är jag som bestämmer när vi har utskottssammanträde, säger han.

När blir det då?

– Det kommer jag att återkomma till.

Under tiden samlade talmannen riksdagspartiernas gruppledare. Mötet mynnade ut i att det extrainsatta mötet i riksdagen, då man ska rösta om oppositionens förslag kommer att hållas nästa fredag och att utskottet ska sammanträda på torsdag klockan 11.

”De förhalar frågan”

Oppositionens gruppledare i socialförsäkringsutskottet, Tomas Eneroth (S), Wiwi-Anne Johansson (V) och Gunvor G Ericson (MP), anklagade i går regeringspartierna för att försöka förhala frågan.

– Uppenbarligen är man intresserad av att obstruera och förhala den här processen, säger Eneroth.

– Jag skäms över att vi använder parlamentet till trix och fix. Det här är bara ett sätt för regeringen att visa att de har makten, säger Wiwi-Anne Johansson.

Gunnar Axén menade att så alls inte är fallet:

– Nej, vi vill avvakta remissvaren på regeringens förslag på förändringar och använda oss av dem som beslutsunderlag.

Publicerad: