Nyheter

Här svarar Reinfeldt på Saminas och Alexanders frågor

förbjöds ställa frågor Samina Khan, 16, och Alexander Sloots, 17, i Malmö, fick en ny chans att ställa frågor till statsminister Fredrik Reinfeldt med hjälp av Aftonbladet.

Foto: Foto: ANDREAS HILLERGREN

NYHETER

Samina: Folk som arbetar får sänkt skatt, till fördel för dom. Men folk som verkligen inte kan jobba, som får socialbidrag, hur ska de människorna klara sig över huvud taget?

Reinfeldt: - Vår utgångspunkt är att fler ska få jobb och att de som jobbar ska kunna leva på sin lön. Därför har vi utvecklat vår arbetslinje med skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare, aktiva insatser för att stödja människor till jobb, samt gjort det mindre kostsamt att anställa. Det är bara genom att fler jobbar som vi har råd med en bra välfärd till stöd för de människor som inte kan arbeta.

Alexander: Jag är sjutton år. Jag lever ensam med min mamma. Hon är hjärtsjuk och går på sjukbidrag. Hur ska vi göra för att klara vår ekonomi? Med ett system som gör det otroligt svårt för ungdomar att skaffa jobb och ett bidrag under existensminimum för de som fallit in i en mycket svår sjukdom?

Reinfeldt: – Det är svårt att uttala sig i enskilda fall och det bör jag som statsminister inte heller göra. Vi har på olika sätt försökt förstärka ekonomin för ensamstående föräldrar, bland annat genom höjt flerbarnstillägg i barnbidraget. För att ytterligare stärka ekonomin för barnfamiljer höjs också bostadsbidragets särskilda bidrag för barnfamiljer från den 1 januari 2012. Viktigt när man blir sjuk och inte kan arbeta är också att vi möjliggör tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser, även där gör vi stora satsningar.

Alexander och Samina: Vad har du för planer för dagens ungdomars framtid? I dag är det näst inpå omöjligt för ungdomar och studenter att få jobb och lägenhet. Hur har du tänkt fixa detta?

Reinfeldt: – En bra skola som möjliggör jobb med bra lön i framtiden är jag övertygad om är den bästa investering vi kan göra för att hjälpa dagens unga. Därför genomför vi flera viktiga reformer för att förbättra den svenska skolan. Därtill möjliggör vi för fler unga att få en utbildning som passar just dem genom att bygga ut särskilda lärlingsutbildningar. Vi gör också riktade satsningar för att fler unga ska kunna få jobb genom kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter och andra insatser. Bostadsbyggandet är ytterst en kommunal fråga, där vi gemensamt måste ligga på beslutsfattare i kommunerna för att det ska byggas mer.

Alexander och Samina: Vad tycker du själv om den arbetsrättsliga situationen i Sverige?

Reinfeldt:– Den svenska arbetsrätten är en viktig del i tryggheten på arbetsmarknaden. Den vill vi värna och utveckla.

Alexander och Samina: Vad har du för planer för Malmö?

Reinfeldt: – Malmö förändras. Det är en stad som gått från tung industri och några få arbetsgivare, till en stad som i snabb takt ställer om till tjänsteföretagande och öppenhet mot omvärlden. Inte minst närheten till övriga Europa tror jag är något som Malmö kan dra stor nytta av. Sedan finns där också många utmaningar, inte minst den bristande integrationen.

Alexander och Samina: Vad tycker du om segregation? Om det är negativt - hur tänker du bekämpa det?

Reinfeldt: – Segregation, där människor upplever brist på makt över det egna livet och bristande möjlighet att välja var man vill bo, är aldrig bra. Det skapar inte ett tryggt och dynamiskt samhälle. Segregation bekämpar vi bäst genom en politik för arbete, en bra skola och genom att vi gemensamt står upp mot fördomar. 

Alexander och Samina: "Ta från de fattiga och ge till de rika" stämmer detta? Varför/varför inte?

Reinfeldt: – Sverige är ett av världens mest jämställda och jämlika länder. Däremot hade vi under Socialdemokraternas tid vid makten problem då många låg- och medelinkomsttagare inte kände att det lönade sig att arbeta. Detta samtidigt som miljardärer befriades från skatt. Vi såg hur de rika blev rikare och de fattiga fler. Det här har vi försökt göra något åt genom att rikta skattelättnader särskilt till låg- och medelinkomsttagare. Tillsammans med vår politik för att fler ska få jobb minskar det klyftorna i samhället.

Alexander och Samina: Hur tänker regeringen när de sparar in pengar på järnvägen som inte ens funkar som den ska?

Reinfeldt: – Vi satsar historiska belopp på att förbättra och bygga ut den svenska järnvägen. Sedan 2006 fram till i år har till exempel anslagen till drift och underhåll av järnvägsnätet ökat med 1,4 miljarder kronor. Tyvärr tar det lång tid att komma tillrätta med en lång tids eftersatt underhåll.

Alexander och Samina: Varför säljer ni ut järnvägstrafiken till företag istället för att hålla den statlig?

Reinfeldt: – Det viktigaste för mig är att vi har en järnväg som fungerar, att trafiken kan möta människors behov och att vi använder resurserna på bästa sätt. För människor i stort tror jag det är viktigare än att staten ska driva all trafik. Viktigt att komma ihåg är också att SJ, som dominerar på spåren, är statligt. 

Alexander och Samina: Vad tycker du om vår vapenexport från Sverige? Tänker du göra något åt detta?

Reinfeldt: – För mig är det viktigt att Sverige har en restriktiv och ansvarsfull kontroll av sin vapenexport som står sig internationellt. Vi är bland annat tydliga med att inte exportera till krigförande länder. Det finns i dag en bred parlamentarisk samsyn kring grunderna för svensk vapenexport och hur vi kontrollerar denna.

Alexander och Samina: Hur ser du på hyresrätter? Finns det utrymme för byggandet av fler sådana i Sverige?

Reinfeldt: – Jag tycker att hyresrätten är mycket bra. Det behöver byggas fler sådana, inte minst för att fler unga människor ska kunna få en bra bostad till rimlig hyra. Glädjande nu är också att bostadsbyggandet tar fart igen.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA på böcker: Fynda semesterns bästa läsning till kampanjpris här!

Shop

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter