”Min dotter blev 14 år”

NYHETER

Linnéa var inlagd­ på BUP i Uppsala när hon tog sitt liv. Vården­ var förvaring. Hon tilläts permission­ ensam trots att hon var självmords­benägen. Vi tillfrågades inte­. Det behövs mer kontinuitet­ i vård­kontakterna. Inkludera­ anhöriga i samtal och ge dem information­ om diagnos­ och vad de kan göra­ för att hjälpa.

Berättat av mamma­ Ludmilla

KONSEKVENS: Socialstyrelsen konstaterar en rad brister. Riskbedömningar har inte utförts systematiskt och de anses mot­sägelsefulla.

Kristina Edblom