Smärtstillande fara för hjärtat

Av: Mikael Löfström

Publicerad:
Uppdaterad:

Ny undersökning visar att vanliga mediciner kan ge svåra biverkningar

IPREN
Foto: Frida Hedberg/SCANPIX
IPREN

Risken för hjärtbesvär ökar med 40 procent vid användning av smärtstillande läkemedel. Det visar en ny undersökning publicerad i Brittish Medical Journal.

– Det är viktigt att gå vidare med detta och se om det ska tas med som en biverkning eller risk i användningen, säger Bo Bergman, läkare på Läkemedelsverket.

Bo Bergman, läkare på Läkemedelsverket.

Det är ämnet Ibuprofen, den smärtstillande substansen i bland annat Ipren, som verkar nedsättande mot hjärtats förmak.

Detta gör att förmaken och kammaren inte samarbetar fullt ut och risken för hjärtproblem ökar.

– Medicinering och behandling ska vara trygg och säker. Det här måste hållas under uppsikt och behandlas på säkrast möjliga sätt för att minimera riskerna för patienten, säger Lars Edborg, kommunikationsansvarig på Hjärt- och lungsjukas riksförbund.

Särskilt utsatta är äldre personer som redan lider av andra sjukdomar.

Undersökningen genomfördes på 32 000 patienter i Danmark och är den senaste som visar på farorna med smärtstillande läkemedel.

– Det är väldigt vanliga och tillgängliga mediciner. Därför är det extra viktigt att säkerheten vid användningen är god, säger Bo Bergman på Läkemedelsverket.

Ipren är Sveriges tredje mest köpta receptfria läkemedel med närmare en halv miljon förpackningar under första kvartalet 2011.

Publicerad: