Publicerad:
Uppdaterad:

Googles bilder visar svenska hemligheter

Av: Sofia Roström Andersson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2
På Googles karta syns den hemliga anläggningen tydligt.

Svenska försvarshemligheter avslöjas – på Google.

Flygbilder visar en stridsledningscentrals exakta placering.

Något som kan skada totalförsvaret.

Flygvapnets två stridsledningscentraler ligger i skyddade bergrum och ska vara hemliga.

Flygbilder visar placering

Men så hemlig är inte Stridsledningscentral Mitts exakta placering i Stockholmsområdet – den visas på Googles flygbilder över Sverige, berättar Ekot. På bilderna ses också byggnader ovan jord.

– Det är naturligtvis olyckligt om det sprids information som kan skada totalförsvaret, säger försvarsjurist Göran Olsson till Ekot.
Nu kan bilderna komma att tas bort.

– Det är klart att får det inte vara där så ska vi ta bort det, säger Googles presschef, Andreas Svenungsson, till Ekot.

Känsliga uppgifter

Från de båda stridledningscentralerna styrs lyftförsvaret växelvis och i bergrummen finns känsliga militära installationer.

Enligt uppgift är det Lantmäteriet som lämnat ut bilderna, men beredskapshandläggaren Ronny Tankred säger att man aldrig lämnar ut bilder med hemligt material.

– Det gör vi normalt inte, nej, absolut inte, utan då är det någon annan som är leverantör av det materialet. Vi lämnar inte ut material som visar försvarshemligheter, säger han till Ekot.

Har hänt förr

Stridsledningscentral Syd, i norra Skåne, är retuscherad på Googles bilder. Men det finns flygbilder från andra företag som också avslöjar hemliga militära anläggningar.

Enligt Ronny Tankred beror det på att vissa bildleverantörer inte granskar bilderna själva.

– Där har det visat sig flera gånger att det har gått snett, vi har sett i flera fall att det finns anläggningar som inte ska finnas, säger han.

En översyn av hur bilder sekretessgranskas ska påbörjas.

Publicerad:
Publicerad: