Kassakon: Tvingar unga att teckna mobilabonnemang

NYHETER

Det kriminella gänget Black Cobra har hittat ett nytt sätt att få fram snabba pengar: utpressning.

Gänget tvingar unga att teckna mobilabonnemang.

– Det kan ge katastrofala följder, säger kriminalinspektör Emil Eisersjö.

Tillvägagångssättet är nästan alltid detsamma. Black Cobra letar rätt på en person med kriminell bakgrund för att på så sätt ha en hållhake – och sedan tvingar man personen att teckna telefonabonnemang.

Fast i skuldfällan

– Black Cobra tar telefonerna och säljer vidare. De utpressade är ofta unga personer som kanske tecknar sitt första avtal i livet. Att inte kunna betala månadsavgiften på mobilerna kan leda till att man blir fast i ett skuldbeteende och kanske tvingas ta SMS-lån, säger Emil Eisersjö, chef för Söderortspolisens grupp mot yrkes- och livsstilskriminella.

”Det krävs krafttag”

I Stockholm ökar antalet fall dramatiskt. Prognosen för i år innebär att antalet fall ökat med nästan 70 procent på tre år. Ändå tros mörkertalet vara högt.

Därför har polisen kallat till möte med elektronikföretagen och kreditbolagen för att få ner utpressningarna. I framtiden ska det enligt polisen inte vara möjligt att teckna så många abonnemang.

– Vårt viktigaste mål är att få ner gängbrottsligheten. Då krävs det krafttag.

Anna Unsgaard