Publicerad:
Uppdaterad:

Källor: Använde falangen för att tysta SSU-vänstern

Av: Josefin Silverberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Både SSU Skåne och SSU:s ledning har sett mellan fingrarna på den falang som pekas ut som islamistisk i Kvällspostens granskning.

– I stället för att hantera konflikten i Skåne så använde man det som slagträ för att slå tillbaka SSU-vänstern, säger en källa med insyn till Aftonbladet.

SSU:s förbundsledning har fattat beslut om att alla ledare ska skriva under ett kontrakt där de förbinder sig till att dela Socialdemokraternas värderingar. Samtidigt har man pekat ut medlemmar som man menar bör avgå.

Socialdemokraternas ordförande i Malmö, Joakim Sandell, och SSU:s ordförande Philip Botström har sagt att de inte känt till uppgifterna och har nu uppmanat två medlemmar i SSU Skåne att lämna.

– Om bevis funnits på att SSU-medlemmar har negativ syn på kvinnors rättigheter, demokrati eller hbtq-personer så hade de fått lämna partiet, säger Philip Botström i Sveriges radios Studio ett.

1 av 2 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
SSU:s ordförande Philip Botström.

”Ropat på hjälp åt alla håll”

Det har slagits larm om problemen med den islamistiska grupperingen inom SSU Skåne till partidistriktet och till S i Malmö, uppger källor för Kvällsposten.

Flera personer kritiserar nu Botströms uttalande om att han inte känt till problemen. Enligt Kvällsposten var han med på ett årsmöte där en debatt om homosexuella ska ha rätt att lämna blod på samma sätt som heterosexuella spårade ur, utan att agera.

SSU nekar dock till att Botström var på plats under debatten.

”Vid tidpunkten för diskussionen hade Philip redan lämnat mötet och befann sig på Malmö flygplats. Detta styrks av mötesprotokollet och bekräftas av mötespresidiet”, skriver Botströms pressekreterare Hanna Alexandersson i ett mejl till Aftonbladet.

– Det har varit fem år med personer som varit superledsna och ropat på hjälp åt alla håll. Om man som ytterst ansvarig inte har sett det så ljuger man antingen eller är en otroligt dålig ledare, säger en källa med insyn.

”Bekvämt sätt att tysta vänster-distrikten”

Den kritiserade grupperingen ville nominera en annan medlem än vänsterfalangens kandidat Klara Holmberg till förbundsstyrelsen. Det drog högerfalangen inom förbundet nytta av istället för att lösa konflikten, uppger källor.

– För att valberedningen skulle tillåta att Klara Holmberg släpptes fram ställde man krav, bland annat att SSU-vänstern inte skulle lägga ett eget förslag till program under kongressen och att man inte skulle bedriva verksamhet utanför sina egna distrikt, säger källan.

– I stället för att att lösa den konflikten och hantera det här så har man valt att använda det som ett slagträ i interna förhandlingar och trycka till vänsterdistrikten som vill ha ett välfungerande demokratiskt distrikt.

Flera personer uppger att ledningen såg mellan fingrarna eftersom grupperingen lyckats mobilisera många personer med utländsk bakgrund.

– Jag upplevde att de som var ledande i Malmö och även nationellt såg det här som ett väldigt bekvämt sätt att bli av med en högljudd vänsteropposition internt och därför såg man mellan fingrarna, säger en källa med insyn till Aftonbladet.

”Handlar inte om bara ett fåtal personer”

Från SSU-ledningens håll har man nu pekat ut personer som man anser bör lämna förbundet. Det räcker inte, menar kritiker.

– Från ledningens håll låter det som att det handlar om ett par tre personer. Det är en struktur där i princip hela ledningen för SSU Malmö och Helsingborg borde bytas ut. Det går inte bara att lyfta bort.

Svar från SSU

Aftonbladet har sökt Philip Botström som inte velat lämna någon kommentar. Förbundssekreteraren Andrea Törnestam har däremot svarat på frågor via mejl.

Flera personer vittnar om att de homofoba åsikterna som framkommer i Kvällsposten granskning förekommit under en längre tid i SSU Skåne och att SSU:s styrelse känt till detta.

”Det stämmer inte. SSU:s styrelse har inte känt till att det förekommit homofobiska åsikter i SSU Skåne. När vi nu fått uppgifter om det i Expressens granskning har vi agerat för att få klarhet i vem som har uttryckt det och vidtagit flera åtgärder. Jag utesluter inte att fler åtgärder kommer tas. Jag vill vara tydlig: homofobi är oacceptabelt och står i strid med SSU:s värderingar.”

Hur är det möjligt att du som förbundsordförande (frågan ställdes till Botström, reds anm) inte nåtts av den informationen och agerat för att lösa konflikten?

”Man måste skilja på två saker: dels den organisatoriska konflikten i Skåne som vi har känt till och haft en process med distriktet för att försöka lösa. Dels de uppgifter som framkommit i Expressens granskning om ett antal lokala och regionala företrädare som uttryckt sig och engagerat sig på ett sätt som strider mot våra värderingar. Det senare har vi inte känt till tidigare och det är därför vi nu kräver deras avgång.”

Har det ställts krav på vänsterfalangen inom SSU för att Klara Holmberg ska släppas fram till förbundsstyrelsen istället för NN (den utpekade falangens kandidat, reds anm) som också var aktuell för nominering?

”Valberedningens förslag till förbundsstyrelse valdes enhälligt och demokratiskt av kongressen. Inför och på politiska kongresser så pågår förhandlingar. Inför den här kongressen har det förhandlats om både sakpolitik och personval, som det brukar göras inför alla partiers och ungdomsförbunds kongresser.”

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: