Forskarnas uppmaning: Inför skatt på rött kött – globalt

avEneida Berisha

Foto: COLOURBOX.
Forskare vid Osford University skulle vilja se en global köttskatt.

År 2020 kommer 2,4 miljoner dödsfall kunna kopplas till konsumtionen av rött och bearbetat kött. Det är forskare vid Oxford University som står bakom studien och utifrån den presenterar en ny slutsats: Skatt på rött och bearbetat kött måste införas – över hela världen.

Nu har ett par forskare vid Oxford University i Storbritannien kommit fram till att köttkonsumtionen gått för långt och måste regleras, skriver CNBC. Enligt dem har den en rad negativa effekter och de har med sin studie avsett att komma med en lösning.

Marco Springmann, som lett studien, är övertygad om att överkonsumtionen av kött haft en negativ påverkan på många länders ekonomi. Den lösning de kan komma på är en generell skatt.

– Jag hoppas att regeringar överväger att införa en hälsoavgift på rött och bearbetat kött som en del av åtgärder för att göra hälsosamma och hållbara beslut enklare för konsumenter, säger han i pressmeddelandet som annonserades under onsdagen.

För att uppnå en optimal skattenivå på rött och bearbetat kött för 150 länder och regioner, har de kommit fram till att priset på rött kött skulle behöva höjas med 20 procent och priset för bearbetat kött skulle behöva fördubblas i höginkomstländer.

Det låter dyrt men enligt forskarna skulle länder spara pengar, nämligen miljarder. Enligt dem så kommer kött ha dödat 2,4 miljarder människor under år 2020. Detta innebär höga sjukvårdskostnader där en generell skatt kan finansiera 70 procent av den vården.

“Överdriven överreaktion”

Forskarna står dock inte oemotsagda. Carrie Ruxton, en välkänd dietist skriver till tidningen att det skulle vara ett bakslag för ”jämlik hälsa”. Dessutom menar hon att det saknas högkvalitativ forskning som visar kopplingarna till sjukdomar.

”Risken för magtarmscancer gäller när det veckoliga intaget överstiger 700 gram. Det är få personer som konsumerar så mycket kött och det skulle vara som att slå med en hammare för att knäcka en nöt” skriver hon.

Chris Mallon, VD på U.K.'s National Beef Association, kallar studiens slutsats för en ”överdriven överreaktion”.

”Våra fynd gör det tydligt”

Forskarna håller sig dock sin till studie, även om de ser det problematiska i en skatt för kött.

– Ingen vill att regeringar ska berätta för människor om vad de får eller inte får äta. Men våra fynd gör det tydligt att konsumtionen av rött och bearbetat kött har ett pris, och inte enbart på människors hälsa och vår planet, utan även belastar vår sjukvård och ekonomi, säger Springmann.

ARTIKELN HANDLAR OM