M-toppar: Kriminalisera organiserat tiggeri

Av: Niklas Eriksson, Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3

Moderaterna Beatrice Ask och Tomas Tobé vill kriminalisera organiserandet av tiggeri.

Lokala ordningsvakter ska också få större möjligheter att avhysa tiggare.

– Kommunerna måste i det korta perspektivet se till att folk tas omhand. Där är det lika för alla, säger Beatrice Ask.

Moderaterna Beatrice Ask och Tomas Tobé vill kriminalisera organiserat tiggeri.
Moderaterna Beatrice Ask och Tomas Tobé vill kriminalisera organiserat tiggeri.

Före detta justitieministern Beatrice Ask och Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé är oroade över tiggeriet.

”Det är en beklaglig och oroväckande utveckling som ofta innebär svåra förhållanden för de människor som det handlar om” anser de.

Vill skärpa lagar

På dagens DN Debatt skriver de att ”lösningen på problemen inte är att stå passiva inför ett ökande tiggeri på Sveriges gator”.

De tänker därför på partiets stämma i höst föreslå att ”organiserande av tiggeri ska kriminaliseras” och vill se en rad skärpningar av nuvarande lagar.

– Vi vill komma åt de personer som utnyttjar människor, säger Beatrice Ask i Aftonbladet morgon.

På DN Debatt skriver att de kommunerna måste få verktyg för att hantera utvecklingen. Till exempel vill de ”förtydliga” de regler som finns för vad som gäller för boende på kommunal och privat mark och se över Ordningslagen.

”Måste få möjlighet till utbildning”

Det handlar om att kommuner ska kunna anställa personal som upprätthåller ordningsföreskrifterna. I dag är det bara polisen som har den befogenheten.

Vill ni göra det lättare att avhysa tiggare?

– Ja. Reglerna är i dag väldigt administrativt betungande, det innebär att det är lätt att kringgå dem. Det ska bli mindre byråkratiskt betungande.

Var ska tiggarna föras efter avhysning?

– Kommunen har alltid ett ansvar för de som vistas i kommunen. Vi har regler redan i dag som innebär att man inte får bo i parker, man får inte använda mark som man inte har tillåtelse att använda. Kommunen måste i det kortare perspektivet se till att folk tas omhand, där är det lika för alla.

Polisen ska utreda misstänkt organiserande

Hur ska gränsen dras om någon organiserar tiggeriet eller inte?

– Lagstiftning innebär alltid många avvägningar och inte helt oproblematiskt. Men det är precis det man gör i lagstiftningen, man fångar gränser och prövar vad som är rimligt eller inte, det måste göras även i det här fallet.

Vem ska se till att lagen följs?

– Det är polisen. Om det är så att du kriminaliserar ett beteende så krävs det en polisutredning som underlag för rättsväsendet att agera.

Ska det bli förbjudet att anordna resor så att EU-migranter kan ta sig till Sverige?

– Nej. Det här handlar om att vi vill ha ett regelverk som innebär att man lagför personer som utnyttjar personers utsatta situation.

Vill sätta press på medlemsstater

Ask och Tobé vill också att regeringen tar initiativ på EU-nivå för att sätta press på andra medlemsstater. Tobé och Ask skriver att länder som Rumänien och Bulgarien måste agera kraftfullt för att komma till rätta med sociala problem i länderna.

”För att bryta utanförskapet hos de människor det handlar om måste de få möjlighet till utbildning och hållbar försörjning för sig själva och sina familjer” skriver de på DN Debatt.

Publicerad: