FP vill införa sysselsättningsmål

Publicerad 2015-10-01

FP:s partiledare Jan Björklund.

Folkpartiet kommer i sin budgetmotion att föreslå att ett så kallat sysselsättningsmål införs. Ett sådant mål skulle ersätta regeringens arbetslöshetsmål, skriver partiledaren Jan Björklund och FP:s ekonomiskpolitiske talesperson Erik Ullenhag på Dagens Nyheters debattsida.

FP vill också att särskilda mål ska sättas upp inom ramen för det sysselsättningsmål man föreslår – ett mål för hur många unga som jobbar, ett för utrikes födda och ett för äldre.

Björklund och Ullenhag kritiserar det nuvarande arbetslöshetsmålet och konstaterar bland annat att det är fel att ensidigt fokusera på arbetslösheten. "Ett sådant mål kan nämligen nås genom att människor flyttas ut ur arbetskraften. När människor slutar söka ett arbete, erbjuds en förtidspensionering eller övergår i sjukskrivning sjunker arbetslösheten", skriver artikelförfattarna.

TT