Syriska jihadister lämnar al-Qaida

al-Nusrafronten, som hittills betraktats som al-Qaidas syriska gren, lämnar terrornätverket och skapar en egen, fristående organisation, enligt ett videoinspelat budskap som nyligen publicerades. På bilden syns al-Nusrakrigare i Syrien som viftar organisationens flagga.
NYHETER

Jihadisterna i Syrien pressas av stormakternas nya beslutsamhet till gemensam kamp. Den syriska jihadiströrelsen al-Nusrafronten lämnar terrornätverket al-Qaida och byter namn.

I ett videoinspelat budskap uppger ledaren som kallar sig Abu Muhammad al-Golani att hans rebellfront, som hittills betraktats som al-Qaidas syriska gren, lämnar nätverket. Det ovanliga steget togs också av al-Nusrafronten att för första gången publicera bild på ledaren.

Hur beskedet framfördes kunde iakttas i tv-kanalen al-Jazira, som fångat upp kommunikén.

Blir fristående

Den syriska gruppen kommer i stället att bilda en ny rörelse som ska vara fristående från externa organisationer, heter det.

Beslutet ska ses mot bakgrund av till det ökade militära samarbete som aviserats mellan stormakterna. al-Golani hävdar att delningen tar udden av det internationella samfundets, USA:s och Rysslands förevändningar för att attackera syrier. USA:s och Rysslands utrikesministrar deklarerade nyligen att ett av målen för samarbetet är att komma åt al-Nusrafronten.

Beskedet om delningen ser ut att ha förberetts genom uttalanden ett par dagar, också från al-Qaida. Samtidigt har internet surrat av uppgifter om splittring mellan al-Qaida och al-Nusrafronten.

Mot Assadregimen

al-Nusrafronten (Jabhat al-Nusra) framträdde i Syrien 2012, mindre än ett år efter det att revolt bröt ut mot Syriens president Bashar al-Assad under den arabiska våren. 2013 förklarade al-Nusrafronten sin trohet till Usama bin Ladins nätverk al-Qaida.

I vad mån avknoppningen nu kan ses som ett tecken på tilltagande svaghet hos al-Qaida är svårare att avgöra. Usama bin Ladin dödades i sitt gömställe i Pakistan av USA 2011. I Syrien och Irak är det bland jihadistrebellerna Islamiska staten (IS) som haft initiativet.

Den nya gruppen i Syrien ska kallas Jabhat Fatah al-Sham, vilket ungefär kan översättas "Syriska erövringsfronten". Jabha betyder "front" och fatah betyder "öppnande" men används på arabiska också för erövring, till exempel i fråga om islams utbredning genom historien. Med al-Sham avses vanligen Syrien men också Libanon.

TT