Avstängd elev hotade att ta med vapen – greps av polis

NYHETER

En elev på Annerstaskolan i Huddinge hotade under gårdagen att ta med sig vapen till skolan.

Han är sedan tidigare avstängd av rektorn.

Polisen larmades till platsen och kunde gripa eleven, som nu misstänks för olaga hot.

Det var under tisdagen vid 14-tiden som eleven, som tidigare gått på Annerstaskolan i Huddinge, kom till skolgården. Han ska ha gått in i skolans lokaler och fram till en i personalen.

– Han gick fram och sa att han hade ett vapen på sig. Han sa det till en personal på skolan och enligt våra rutiner kontaktade vi polisen direkt, säger Aisha Lundin, rektor på Annerstaskolan.

Vad hotet bestod i, om det riktade sig mot någon specifik person eller skolan i största allmänhet, är oklart.

”Han är avstängd”

Polisen kom snabbt till skolan och kunde sedan gripa honom. De hittade inget vapen. Aisha Lundin säger att eleven sedan tidigare är avstängd från skolan, vilket han blev veckan före sportlovet. Varför han har blivit avstängd vill hon inte kommentera utan menar att hon handlat i enlighet med skollagen och den konsekvenstrappa man arbetar efter.

– Han är avstängd. Detaljerna tänker jag inte gå in på med tanke på elevens integritet.

Avstängningen har sedan förlängts för att inledningsvis ha gällt under en tvåveckorsperiod. Aisha Lundin vill inte säga om eleven uppträtt hotfullt tidigare men berättar att ingen tidigare händelse fått skolledningen att kontakta polisen. Socialtjänsten har nu hand om ärendet och eleven kommer inte att gå kvar på skolan.

”Knöt sig i magen”

Aftonbladet har varit i kontakt med en mamma som har barn på skolan och hon tycker att det känns konstigt att hon som många andra föräldrar informerades om händelsen genom mejl ”som om detta skulle vara vilken ’incident’ som helst.”

– Det knöt sig i magen. Tänk om personen i fråga, en avstängd elev, faktiskt hade haft ett vapen, säger hon.

Rektorn Aisha Lundin säger att de även la ut informationen på sin hemsida.

Mamman ställer sig också frågande till skolans riktlinjer om att elever, vid ett eventuellt vapenhot, ska ”räcka upp händerna, behålla lugnet och snabbt bege sig till en lärare”.

Aisha Lundin säger att elever ska ta sig till en lärare på ett lugnt sätt men att ha armarna på något speciellt vis har skolan inte gått ut med.

”Det är allvarligt”

Eleven är nu misstänkt för olaga hot och har under natten suttit frihetsberövad. Han släpptes under onsdagen och är inte längre anhållen. Huddingepolisen säger att ”det finns inga skäl att hålla någon inlåst.” Däremot arbetar fortfarande polisen med sin förundersökning.

– Det är allvarligt när det blir en hotfull stämning och därifrån handlar vi utifrån våra rutiner. Gripandet gick lugnt till. Om vi upplever att händelsen är hotfull kontaktar vi alltid polis, säger Aisha Lundin som kommer samla personal på måndag för att utvärdera händelsen.