De här möter du – varje dag

avFredrik Rundkvist

Publicerad:

Var fjärde använder mobilen när de kör

1 av 9
”BLAND DET SÄMSTA MAN KAN GÖRA” Aftonbladets fotograf ställde sig med utsikt över den hårt trafikerade Söderleden, en sexfilig trafikled mellan Riddarholmen och Gamla stan i Stockholm. Uppskattningsvis en tredjedel av förarna höll i en mobiltelefon - många läste eller skrev på skärmen samtidigt som de körde i den täta trafiken. ”Att texta samtidigt som man kör är bland det sämsta man kan göra distraktionsmässigt”, säger trafiksäkerhetsforskaren Christopher Patten.

Bilen hinner rulla hundra ­meter på den tid det tar att skriva ”Hej!”.

Ändå sitter förbluffande många förare och skriver ­bakom ratten även i tät trafik och hög fart.

– Det är bland det farligaste man kan göra när man kör, ­säger trafiksäkerhetsforskaren Christopher Patten.

Det räcker med att ställa sig på en bro över en hårt trafikerad väg för att inse hur vanligt det är.

Trots att trafiken är tät och hastigheten hög sitter var och varannan förare med mobilen i handen.

Inte intill örat, som när man pratar. Utan framför sig, i skrivposition.

– En erfaren förare har ­normalt ett visst utrymme för distraktion, men när man ­textar bakom ratten har man inga som helst marginaler. Det räcker med att bilen framför plötsligt bromsar för att det ska smälla, säger trafiksäkerhetsforskaren Christopher Patten på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

– Det gäller vare sig det handlar om sms eller Facebook eller någon annan text. Det är en trippel distraktion. Dels ­visuellt eftersom man måste titta på skärmen för att se att man skriver rätt text, dels ­kognitivt eftersom man måste tänka på vad man gör, dels rent fysiskt eftersom händerna är upptagna.

Var fjärde läser sms

Enligt tester som gjorts av amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheter är risken att krocka om man sms:ar bakom ratten ­hela 23 gånger högre än om man bara ägnar sig åt bilkörning.

– Den siffran är ifrågasatt, den är extremt hög. Men helt klart är risken kraftigt förhöjd. Att texta samtidigt som man kör är bland det sämsta man kan göra distraktionsmässigt.

I en Gallupundersökning från 2008 uppgav var fjärde ­person att de läser sms bakom ratten. En av sex uppgav att de även skrev sms bakom ratten. Särskilt vanligt var rattmessandet bland yngre förare.

Trots de uppenbara riskerna saknas säker statistik på hur många bilolyckor som orsakas av ­mobiltelefoner.

När det gäller andra trafikanter, cyklister och fotgängare, kommer relativt tillförlitlig ­statistik baserad på uppgifter från sjukvården. Men krockar och avåkningar blir ofta polisfrågor. Och det påverkar statistiken i det nationella olycks­registret Strada.

– Det är helt klart ett problem och det förekommer olyckor. Men när olyckan är framme är det få som säger till polisen att de höll på med mobilen när det small, säger Hans Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.

I USA bedöms mobiltelefonanvändning ligga bakom var fjärde olycka.

Sedan 2013 är det förbjudet i Sverige att hålla på med telefonen om det påverkar bilkörningen på ett negativt sätt.

82 personer dömdes

Men den nya mobilregeln är svår att tillämpa.

– Polisen måste i stort se att föraren missar en inbromsning eller vinglar till för att kunna ingripa, säger Hans Yngve Berg.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här och drar körkortet i två månader för 30-40 procent av de som fälls.

Men däremot saknas säkra siffror på exakt hur många som döms för trafikfarlig mobilanvändning.

Första året med den nya skärpta regeln dömdes 82 personer. Det vet man eftersom Transportstyrelsen då hade särskild koll på hur den nya lagen tillämpades. Men sedan dess har ingen särskild uppföljning gjorts.

– Därför saknas säker statistik, säger Mikael Andersson, pressansvarig på Transport­styrelsen.

Inget tyder på att rattmessandet minskat bland bilisterna. Tvärtom.

För att utreda hur regeln om trafikfarlig mobilanvändning tillämpas har regeringen tillsatt en utredning som väntas vara klar nästa år.

SÅ SÄGER LAGEN

Trafikförordning, kapitel 4 paragraf 10e:

”Vid färd på väg med ett motor­drivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av ­mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.”

1 av 2

Mårten Johansson

Mårten Johansson, 43, jobbar som arkitekt i Stockholm och fortsätter att jobba även när han går. ”Jag sköter en del jobbkorrespondens för att ­inte förlora någon tid. Men jag vet att det är en riskfaktor, dessutom missar man en massa saker, som den vackra blå himlen i dag.”

1 av 2

Linnea Skytt

Linnea Skytt, 24, brukar svara på mejl och sms på väg hem från jobbet som dietist i Stockholm. ”Det är för att hinna ikapp med det sista för dagen. Hittills har det gått bra. Jag brukar alltid kolla upp när jag går över gatan.”

Hans sista ord: Sounds good my man, seeya soon, ill tw

Alexander Heit, 22, från Colorado hann aldrig skriva färdigt sitt sista sms den 3 april 2013. När han tittade upp från skärmen hade hans bil kommit in i den mötande filen. När han ryckte över till höger fick bilen sladd och for av vägen.

Några dagar efter döds­olyckan offentliggjorde hans föräldrar bilden av det sista meddelandet för att väcka uppmärksamhet kring problemet. I USA beräknas var fjärde olycka bero på att någon trafikant distraherats av mobiltelefonen.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Trafik