Ordföranden: ”Känner inte att socialtjänsten tagit ställning”

avGustaf Tronarp

Pappan är empatisk och tydlig. Mamman är intensiv och rörig – och hon kommer med anklagelser om våld som inte är trovärdiga.

Så beskrivs de två föräldrarna i utlåtandet där socialen rekommenderar att den misshandelsåtalade pappan får ensam vårdnad.

– Jag känner inte att socialtjänsten har tagit ställning för den ena eller den andra, säger Erland Linjer, ordförande i Varbergs socialnämnd.

Foto: PRIVAT
Erland Linjer, ordförande i Varbergs socialnämnd.

Mannen har under lång tid anklagats för att ha misshandlat både sitt ex och deras gemensamma barn, en treårig son. Alla ärenden utom två har lagts ner. Ett fall om misshandel av pojkens mamma har gått till åtal.

Men trots det är socialtjänsten i Varberg mycket skeptisk till anklagelserna om våld. Det framkommer i flera dokument som Aftonbladet tagit del av.

Under sommaren placerades mannen på ett boende tillsammans med sin son, för att han skulle få möjlighet att bevisa sin oskuld.

I utlåtandet, som socialtjänsten skickat till tingsrätten inför den slutgiltiga prövningen av vårdnadsärendet, är handläggarna mycket positiva till hans beteende:

”Pappa är tydlig med vad som gäller samtidigt som han är empatisk, lyssnar och tar hänsyn till NN (sonens namn, reds. anm). Pappa förklarar för NN på ett adekvat sätt varför han sätter gränser.”

Efter att mamman vistats på boendet med sin son är dock kritiken hård.

”Vardagen blir oförutsägbar och grundstrukturen är instabil. Mamma har svårt att strukturera upp dagarna och hon är intensiv och det är ständigt pågående parallella processer.”

Socialtjänsten berör också anklagelserna om misshandel som mamman riktat mot sin ex-partner.

”Sammanfattningsvis bedömer utredarna att mammas tidigare lämnade uppgifter inte är trovärdiga. Att hon under lång tid anmält och anklagat pappa för en mängd olika saker ser utredarna som mycket allvarligt”.

”Olyckligt och känsligt”

Socialtjänsten landar i den mycket ovanliga rekommendationen att pappan bör få ensam vårdnad, och att pojken kan få träffa sin mamma under förutsättning att hon får hjälp med föräldraskapet.

”Kan umgängesstödjarna inte se att det sker en positiv utveckling som blir gynnsam för NN bör umgänget med mamma upphöra efter ett år”, skriver utredarna.

Erland Linjer (M), är ordförande i Varbergs socialnämnd. Han medger att slutsatsen sticker ut, men förnekar att kommunen tagit ställning för pappan.

– Det är alltid normalfallet att man försöker hitta en lösning där båda föräldrarna har vårdnaden. Men nu har socialförvaltningen gjort en utredning där man gjort observationer och då är det väl helt i sin ordning att man kan lämna rekommendationer om den ena eller den andra föräldern, säger han.

– Jag känner inte att socialförvaltningen har tagit ställning för den ena eller den andra. Men i det här väldigt olyckliga och känsliga ärendet har ett litet barn hamnat emellan, och det tycker jag är tråkigt. Därför är det viktigt att utreda båda vårdnadshavarna och se vem det är lämpligast att barnet är placerad hos.

Domstolen avgör

Erland Linjer betonar att det är upp till tingsrätten att fälla avgörandet i vårdnadstvisten.

– Det som har hänt är att domstolen gett pappan interimistisk vårdnad, och det beslutet har fattats utifrån de underlag som man har haft.

– I övrigt så är det här ett individärende, och det omfattas av sekretess. Vi får avvakta den slutgiltiga domen.

Men underlaget från tingsrätten kan ju ha avgörande betydelse för vad det blir för dom?

– Alla källor som domstolen förlitar sig på är viktiga för hur domslutet faller. Här har både mamman, pappan, socialförvaltningen och andra som varit inblandade lämnat utlåtanden. Det är inte så att domstolen går enbart på socialförvaltningens underlag.

Vad säger du om anklagelserna om att underlaget från socialtjänsten är missvisande?

– Som sagt, det här är ett individärende. Vad som talar för och vad som talar emot får domstolen ta hänsyn till, säger Erland Linjer.

Domen från tingsrätten väntas innan årsskiftet.

ARTIKELN HANDLAR OM

Varberg

AB Voice